صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 227,180,097,082
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 61,378
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,622 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,748,986
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,702,501
تاریخ محاسبه NAV: 1395/11/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,701,328
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود