صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
164,636,051,349
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 61,272
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,728 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,724,636
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,686,970
تاریخ محاسبه NAV: 1393/12/12 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,686,970
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود