صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
248,535,286,853
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 75,038
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 424,962 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,350,284
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,312,126
تاریخ محاسبه NAV: 1394/11/17 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,312,126
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود