صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
183,262,874,757
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 65,502
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 434,498 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,836,059
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,797,821
تاریخ محاسبه NAV: 1394/01/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,797,821
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود