صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
219,711,174,036
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 72,425
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 427,575 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,073,351
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,033,637
تاریخ محاسبه NAV: 1394/05/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,033,637
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود