صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
244,297,893,384
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 66,695
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 433,305 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,708,188
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,662,912
تاریخ محاسبه NAV: 1395/07/06 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,662,912
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود