صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
242,306,511,831
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 67,521
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 432,479 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,630,453
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,588,610
تاریخ محاسبه NAV: 1395/05/09 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,588,610
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود