صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
185,961,395,814
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 65,670
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 434,330 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,869,221
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,831,756
تاریخ محاسبه NAV: 1394/07/20 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,831,756
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود