صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
216,832,864,445
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 77,072
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 422,928 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,853,214
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,813,381
تاریخ محاسبه NAV: 1394/02/29 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,813,381
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود