صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت سبد گردان انتخاب مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 223,675,496,824
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 61,807
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 438,193 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,661,478
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,620,398
تاریخ محاسبه NAV: 1395/12/27 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,618,935
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود