صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: بانک کشاورزی 244,303,986,433
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 66,259
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 433,741 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,732,029
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,687,106
تاریخ محاسبه NAV: 1395/08/01 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,687,106
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود