صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
228,236,617,098
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 78,257
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 421,743 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,958,272
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,916,501
تاریخ محاسبه NAV: 1394/02/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,916,501
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود