صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک کشاورزی 196,730,615,435
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 65,495
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 434,505 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,045,734
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1390/01/31‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,003,750
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/09/04‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,003,750
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود