صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: بانک کشاورزی 195,607,048,311
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 67,886
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 432,114 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,919,027
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1390/01/31‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,881,405
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/06/09‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,881,405
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود