صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
185,660,944,343
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 65,180
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 434,820 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,886,369
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,848,434
تاریخ محاسبه NAV: 1394/09/03 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,848,434
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود