صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
214,725,139,650
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 72,135
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 427,865 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,018,819
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,976,712
تاریخ محاسبه NAV: 1394/04/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,976,712
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود