صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: بانک کشاورزی 165,897,096,602
ضامن نقد شوندگی دوم:
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,مرتضی استهری ,رضا ابراهیمی قلعه حسن 62,673
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 437,327 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,683,728
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,647,027
تاریخ محاسبه NAV: 1393/11/07 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,647,027
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود