صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
255,997,294,771
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 74,286
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 425,714 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,488,964
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,446,104
تاریخ محاسبه NAV: 1395/02/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,446,104
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود