صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری مفید کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد 241,643,788,151
ضامن نقد شوندگی دوم:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی متین خردمند تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست 65,293
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 434,707 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,746,880
تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,710,674
تاریخ محاسبه NAV: 1395/09/14 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,700,914
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود