صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۳۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳,۴۲۳,۰۵۴ ۷۵.۸۷ % ۱,۹۴۶,۱۱۸ ۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۲۴۶,۵۳۵ ۱۲.۷ % ۷۷,۵۹۷ ۰.۴۴ % ۲,۹۵۰,۳۶۳ ۱۶.۶۸ %
۳۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳,۰۵۹,۴۹۰ ۷۶.۳۵ % ۱,۹۴۲,۱۱۷ ۱۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۰,۵۷۹ ۱۱.۹۳ % ۶۱,۸۸۳ ۰.۳۶ % ۲,۸۷۷,۵۳۳ ۱۶.۸۲ %
۳۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱۲,۷۱۷,۱۷۲ ۷۶.۵۴ % ۱,۹۴۰,۶۱۱ ۱۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۴,۳۹۰ ۱۱.۴ % ۶۱,۸۶۴ ۰.۳۷ % ۲,۷۷۷,۶۵۹ ۱۶.۷۲ %
۳۴ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱۲,۳۵۱,۹۵۳ ۷۶.۸۲ % ۱,۹۴۲,۲۵۰ ۱۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۲,۹۹۳ ۱۰.۷۲ % ۶۱,۸۴۵ ۰.۳۸ % ۲,۶۸۱,۳۲۷ ۱۶.۶۸ %
۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۱۱,۹۶۵,۷۴۴ ۷۷.۲ % ۱,۹۳۸,۲۶۱ ۱۲.۵ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۴,۲۰۱ ۹.۹ % ۶۱,۸۲۵ ۰.۴ % ۲,۵۷۰,۶۴۶ ۱۶.۵۸ %
۳۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ ۱۱,۴۴۹,۰۲۶ ۷۷.۳۱ % ۱,۹۳۳,۳۰۴ ۱۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۸۰,۲۰۷ ۹.۳۲ % ۴۷,۴۷۳ ۰.۳۲ % ۲,۴۶۲,۵۱۸ ۱۶.۶۳ %
۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۱۱,۴۴۹,۰۲۶ ۷۷.۳۱ % ۱,۹۳۲,۹۴۱ ۱۳.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۹,۱۰۲ ۹.۳۱ % ۴۷,۴۶۲ ۰.۳۲ % ۲,۴۶۲,۵۱۸ ۱۶.۶۳ %
۳۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۱۱,۴۴۹,۰۲۶ ۷۷.۵ % ۱,۹۳۲,۵۷۸ ۱۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۴,۷۴۴ ۹.۱ % ۴۷,۴۵۲ ۰.۳۲ % ۲,۴۶۲,۵۱۸ ۱۶.۶۷ %
۳۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱۱,۰۸۷,۴۰۹ ۷۷.۱۱ % ۱,۹۳۰,۷۶۹ ۱۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۳,۴۹۳ ۹.۱۳ % ۴۷,۴۴۲ ۰.۳۳ % ۲,۳۶۴,۷۸۸ ۱۶.۴۵ %
۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۱۱,۰۷۹,۳۶۰ ۷۷.۶۹ % ۱,۹۲۸,۶۶۸ ۱۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۰۵,۶۳۴ ۸.۴۵ % ۴۷,۴۳۲ ۰.۳۳ % ۲,۳۹۸,۶۷۲ ۱۶.۸۲ %