صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تغییر سال مالی و افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ افزایش زمان ثبت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه