صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ تصمیمات مجمع -پیشرو-اساسنامه-کدال-تجزیه وکاهش ارزش اسمی-انتقال ممتاز ۹۸.۱۲.۲۰ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تغییر سال مالی و افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساسنامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ افزایش زمان ثبت صدور و ابطال تغییرات اساسنامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساسنامه
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار تغییرات اساسنامه