صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر نام صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۳۰ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۹ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق و انتقال واحد ممتاز مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۰۱ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ تصمیمات مجمع - مدت گزارش حسابرس- جابه جایی وجه سرمایه گذاران مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۵ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ تصمیمات مجمع -پیشرو-اساسنامه-کدال-تجزیه وکاهش ارزش اسمی-انتقال ممتاز ۹۸.۱۲.۲۰ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تغییر سال مالی و افزایش سقف سرمایه گذاری تغییرات اساس نامه
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ افزایش زمان ثبت صدور و ابطال تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ ماده جدید اساسنامه-الزام به رعایت قوانین تغییرات اساس نامه
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ سقف سرمایه گذاری هر سرمایه گذار تغییرات اساس نامه