صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۲۹,۸۹۲,۸۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۲۷۰,۱۰۷,۱۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۲۸۸,۲۹۲,۱۰۱,۱۷۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۸۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۰۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ ۱۰,۸۷۲ ۱۰,۸۰۱ ۱۰,۸۰۱ ۰ ۸۸۵,۵۱۳ ۵,۳۱۳,۹۸۱,۳۰۷ ۱۷,۸۷۸,۸۴۹ ۱,۵۸۴,۰۸۸,۴۶۴ ۳,۷۲۹,۸۹۲,۸۴۳ ۴۰,۲۸۸,۲۹۲,۱۰۱,۱۷۶
  ۲ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۰,۸۹۱ ۱۰,۸۲۰ ۱۰,۸۲۰ ۰ ۰ ۵,۳۱۳,۰۹۵,۷۹۴ ۰ ۱,۵۶۶,۲۰۹,۶۱۵ ۳,۷۴۶,۸۸۶,۱۷۹ ۴۰,۵۴۲,۵۷۹,۶۹۲,۹۱۹
  ۳ ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ ۱۰,۹۶۲ ۱۰,۸۹۱ ۱۰,۸۹۱ ۰ ۴۳۸,۴۳۹ ۵,۳۱۳,۰۹۵,۷۹۴ ۲,۶۲۰,۶۵۵ ۱,۵۶۶,۲۰۹,۶۱۵ ۳,۷۴۶,۸۸۶,۱۷۹ ۴۰,۸۰۷,۹۲۱,۹۴۳,۶۱۲
  ۴ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۰,۹۶۲ ۱۰,۸۹۱ ۱۰,۸۹۱ ۰ ۰ ۵,۳۱۲,۶۵۷,۳۵۵ ۰ ۱,۵۶۳,۵۸۸,۹۶۰ ۳,۷۴۹,۰۶۸,۳۹۵ ۴۰,۸۳۲,۹۴۶,۲۰۱,۴۳۸
  ۵ ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ۱۰,۹۸۳ ۱۰,۹۱۱ ۱۰,۹۱۱ ۰ ۰ ۵,۳۱۲,۶۵۷,۳۵۵ ۰ ۱,۵۶۳,۵۸۸,۹۶۰ ۳,۷۴۹,۰۶۸,۳۹۵ ۴۰,۹۰۷,۳۰۳,۰۰۱,۸۷۸
  ۶ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۰,۹۸۳ ۱۰,۹۱۲ ۱۰,۹۱۲ ۰ ۴۴۹,۵۲۰ ۵,۳۱۲,۶۵۷,۳۵۵ ۹۹۲,۹۸۶ ۱,۵۶۳,۵۸۸,۹۶۰ ۳,۷۴۹,۰۶۸,۳۹۵ ۴۰,۹۰۸,۷۰۷,۳۷۸,۵۹۸
  ۷ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۰,۹۸۳ ۱۰,۹۱۱ ۱۰,۹۱۱ ۰ ۳۰۶,۵۰۵ ۵,۳۱۲,۲۰۷,۸۳۵ ۸۴۳,۸۵۶ ۱,۵۶۲,۵۹۵,۹۷۴ ۳,۷۴۹,۶۱۱,۸۶۱ ۴۰,۹۱۳,۷۷۳,۰۳۸,۳۹۷
  ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰,۹۸۶ ۱۰,۹۱۴ ۱۰,۹۱۴ ۰ ۴۰۷,۶۹۸ ۵,۳۱۱,۹۰۱,۳۳۰ ۳,۶۱۱,۳۰۶ ۱,۵۶۱,۷۵۲,۱۱۸ ۳,۷۵۰,۱۴۹,۲۱۲ ۴۰,۹۳۰,۳۳۷,۹۱۷,۸۵۰
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۹۹۸ ۱۰,۹۲۷ ۱۰,۹۲۷ ۰ ۱۵۴,۲۸۱ ۵,۳۱۱,۴۹۳,۶۳۲ ۶,۸۱۲,۸۹۴ ۱,۵۵۸,۱۴۰,۸۱۲ ۳,۷۵۳,۳۵۲,۸۲۰ ۴۱,۰۱۱,۱۶۵,۷۷۹,۳۹۶
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰,۹۷۶ ۱۰,۹۰۵ ۱۰,۹۰۵ ۰ ۲۵۳,۲۵۴ ۵,۳۱۱,۳۳۹,۳۵۱ ۱,۴۲۱,۶۴۲ ۱,۵۵۱,۳۲۷,۹۱۸ ۳,۷۶۰,۰۱۱,۴۳۳ ۴۱,۰۰۱,۹۸۵,۴۹۳,۳۶۹
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۰,۹۴۷ ۱۰,۸۷۶ ۱۰,۸۷۶ ۰ ۰ ۵,۳۱۱,۰۸۶,۰۹۷ ۰ ۱,۵۴۹,۹۰۶,۲۷۶ ۳,۷۶۱,۱۷۹,۸۲۱ ۴۰,۹۰۶,۳۰۵,۶۹۲,۱۰۵
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۱,۰۳۲ ۱۰,۹۶۰ ۱۰,۹۶۰ ۰ ۰ ۵,۳۱۱,۰۸۶,۰۹۷ ۰ ۱,۵۴۹,۹۰۶,۲۷۶ ۳,۷۶۱,۱۷۹,۸۲۱ ۴۱,۲۲۳,۳۱۱,۲۷۷,۳۵۷
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۱,۰۳۲ ۱۰,۹۶۱ ۱۰,۹۶۱ ۰ ۶۶,۶۷۵,۶۹۷ ۵,۳۱۱,۰۸۶,۰۹۷ ۹۰۵,۹۹۸ ۱,۵۴۹,۹۰۶,۲۷۶ ۳,۷۶۱,۱۷۹,۸۲۱ ۴۱,۲۲۴,۷۲۹,۴۲۳,۳۳۱
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۱,۰۳۲ ۱۰,۹۵۹ ۱۰,۹۵۹ ۰ ۶۱۰,۱۷۰ ۵,۲۴۴,۴۱۰,۴۰۰ ۳,۰۷۳,۰۹۷ ۱,۵۴۹,۰۰۰,۲۷۸ ۳,۶۹۵,۴۱۰,۱۲۲ ۴۰,۴۹۷,۱۳۷,۹۷۷,۶۶۰
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۱,۰۷۸ ۱۱,۰۰۵ ۱۱,۰۰۵ ۰ ۲۰۸,۰۵۱,۹۴۰ ۵,۲۴۳,۸۰۰,۲۳۰ ۲,۱۳۳,۸۶۶ ۱,۵۴۵,۹۲۷,۱۸۱ ۳,۶۹۷,۸۷۳,۰۴۹ ۴۰,۶۹۳,۴۴۶,۰۱۱,۶۳۳
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۱,۰۹۷ ۱۱,۰۱۹ ۱۱,۰۱۹ ۰ ۰ ۵,۰۳۵,۷۴۸,۲۹۰ ۰ ۱,۵۴۳,۷۹۳,۳۱۵ ۳,۴۹۱,۹۵۴,۹۷۵ ۳۸,۴۷۸,۵۹۰,۰۲۳,۴۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۱,۱۳۳ ۱۱,۰۵۵ ۱۱,۰۵۵ ۰ ۲۰۸,۷۰۵,۹۶۴ ۵,۰۳۵,۷۴۸,۲۹۰ ۲۷۶,۸۶۳,۰۳۶ ۱,۵۴۳,۷۹۳,۳۱۵ ۳,۴۹۱,۹۵۴,۹۷۵ ۳۸,۶۰۲,۸۱۳,۵۰۰,۶۹۳
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۱,۱۲۷ ۱۱,۰۵۰ ۱۱,۰۵۰ ۰ ۰ ۴,۸۲۷,۰۴۲,۳۲۶ ۰ ۱,۲۶۶,۹۳۰,۲۷۹ ۳,۵۶۰,۱۱۲,۰۴۷ ۳۹,۳۴۰,۲۰۵,۱۷۸,۶۹۲
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۱,۱۲۵ ۱۱,۰۴۸ ۱۱,۰۴۸ ۰ ۰ ۴,۸۲۷,۰۴۲,۳۲۶ ۰ ۱,۲۶۶,۹۳۰,۲۷۹ ۳,۵۶۰,۱۱۲,۰۴۷ ۳۹,۳۳۱,۴۷۲,۷۸۱,۸۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۱,۱۲۵ ۱۱,۰۴۸ ۱۱,۰۴۸ ۰ ۴۱۱,۳۳۰,۸۰۳ ۴,۸۲۷,۰۴۲,۳۲۶ ۲۱۴,۴۷۲,۲۲۰ ۱,۲۶۶,۹۳۰,۲۷۹ ۳,۵۶۰,۱۱۲,۰۴۷ ۳۹,۳۳۱,۷۹۰,۹۵۴,۶۷۲
  مشاهده همه