اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 146,625
تعداد واحدهای باقی مانده: 353,375
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,328,220,358,398
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,136,308
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,058,621
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,058,621
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی رازدار
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/27 9,136,308 9,058,621 0 8,498 956,865 160 810,240 146,625 1,328,220,358,398
  2 1397/12/26 8,966,553 8,887,499 0 879 948,367 11 810,080 138,287 1,229,025,634,764
  3 1397/12/25 8,901,358 8,825,096 0 0 947,488 0 810,069 137,419 1,212,735,832,821
  4 1397/12/24 8,805,547 8,731,557 0 0 947,488 0 810,069 137,419 1,199,881,876,913
  5 1397/12/23 8,805,934 8,731,944 0 747 947,488 431 810,069 137,419 1,199,935,067,813
  6 1397/12/22 8,806,088 8,731,928 0 3,506 946,741 28 809,638 137,103 1,197,173,585,761
  7 1397/12/21 8,710,259 8,634,816 0 0 943,235 13 809,610 133,625 1,153,827,255,248
  8 1397/12/20 8,684,450 8,609,350 0 6 943,235 491 809,597 133,638 1,150,536,307,775
  9 1397/12/19 8,500,261 8,427,187 0 3 943,229 6 809,106 134,123 1,130,279,658,435
  10 1397/12/18 8,385,770 8,314,273 0 0 943,226 0 809,100 134,126 1,115,160,145,735
  11 1397/12/17 8,375,605 8,304,430 0 0 943,226 0 809,100 134,126 1,113,839,917,689
  12 1397/12/16 8,375,992 8,304,817 0 1,194 943,226 1,377 809,100 134,126 1,113,891,831,947
  13 1397/12/15 8,375,649 8,304,571 0 1,952 942,032 428 807,723 134,309 1,115,378,629,500
  14 1397/12/14 8,339,508 8,268,119 0 27 940,080 903 807,295 132,785 1,097,882,197,521
  15 1397/12/13 8,396,792 8,325,638 0 7,157 940,053 116 806,392 133,661 1,112,813,097,206
  16 1397/12/12 8,388,608 8,313,586 0 70 932,896 3 806,276 126,620 1,052,666,216,797
  17 1397/12/11 8,385,271 8,311,096 0 0 932,826 0 806,273 126,553 1,051,794,117,476
  18 1397/12/10 8,431,001 8,356,464 0 0 932,826 0 806,273 126,553 1,057,535,611,305
  19 1397/12/09 8,431,404 8,356,867 0 4,065 932,826 636 806,273 126,553 1,057,586,545,857
  20 1397/12/08 8,431,420 8,354,808 0 512 928,761 154 805,637 123,124 1,028,677,337,134