صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹,۶۷۴,۷۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۰,۳۲۵,۲۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۷,۸۵۰,۲۵۹,۰۲۳,۴۳۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۰۶,۱۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۰۱,۹۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۰۱,۹۶۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۷۰۶,۱۴۵ ۷۰۱,۹۶۴ ۷۰۱,۹۶۴ ۰ ۰ ۱۲۶,۴۷۴,۹۳۴ ۰ ۸۶,۸۰۰,۱۷۹ ۳۹,۶۷۴,۷۵۵ ۲۷,۸۵۰,۲۵۹,۰۲۳,۴۳۰
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۷۰۵,۶۴۰ ۷۰۱,۴۵۹ ۷۰۱,۴۵۹ ۰ ۰ ۱۲۶,۴۷۴,۹۳۴ ۰ ۸۶,۸۰۰,۱۷۹ ۳۹,۶۷۴,۷۵۵ ۲۷,۸۳۰,۲۱۴,۷۲۰,۲۴۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۷۰۵,۶۴۵ ۷۰۱,۴۶۴ ۷۰۱,۴۶۴ ۰ ۳,۳۰۵ ۱۲۶,۴۷۴,۹۳۴ ۹,۹۷۶ ۸۶,۸۰۰,۱۷۹ ۳۹,۶۷۴,۷۵۵ ۲۷,۸۳۰,۴۳۲,۱۰۳,۲۳۳
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۷۰۵,۶۵۰ ۷۰۱,۴۷۰ ۷۰۱,۴۷۰ ۰ ۱,۸۸۳ ۱۲۶,۴۷۱,۶۲۹ ۶,۶۹۶ ۸۶,۷۹۰,۲۰۳ ۳۹,۶۸۱,۴۲۶ ۲۷,۸۳۵,۳۱۶,۶۱۶,۵۳۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۷۰۳,۴۶۳ ۶۹۹,۲۹۵ ۶۹۹,۲۹۵ ۰ ۴,۳۸۵ ۱۲۶,۴۶۹,۷۴۶ ۱۶,۹۲۹ ۸۶,۷۸۳,۵۰۷ ۳۹,۶۸۶,۲۳۹ ۲۷,۷۵۲,۴۰۸,۱۸۷,۶۵۲
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۷۰۰,۵۸۴ ۶۹۶,۴۳۱ ۶۹۶,۴۳۱ ۰ ۳,۹۳۶ ۱۲۶,۴۶۵,۳۶۱ ۸,۷۲۸ ۸۶,۷۶۶,۵۷۸ ۳۹,۶۹۸,۷۸۳ ۲۷,۶۴۷,۴۷۱,۳۱۲,۴۶۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۶۹۹,۱۵۱ ۶۹۵,۰۰۹ ۶۹۵,۰۰۹ ۰ ۳,۹۷۸ ۱۲۶,۴۶۱,۴۲۵ ۴,۲۸۵ ۸۶,۷۵۷,۸۵۰ ۳۹,۷۰۳,۵۷۵ ۲۷,۵۹۴,۳۲۷,۹۱۴,۶۴۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۶۹۹,۸۹۰ ۶۹۵,۷۴۴ ۶۹۵,۷۴۴ ۰ ۰ ۱۲۶,۴۵۷,۴۴۷ ۰ ۸۶,۷۵۳,۵۶۵ ۳۹,۷۰۳,۸۸۲ ۲۷,۶۲۳,۷۲۳,۷۰۹,۰۷۱
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۷۰۰,۶۰۷ ۶۹۶,۴۵۳ ۶۹۶,۴۵۳ ۰ ۰ ۱۲۶,۴۵۷,۴۴۷ ۰ ۸۶,۷۵۳,۵۶۵ ۳۹,۷۰۳,۸۸۲ ۲۷,۶۵۱,۸۹۳,۱۳۴,۶۶۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۷۰۰,۶۱۲ ۶۹۶,۴۵۸ ۶۹۶,۴۵۸ ۰ ۶۷۰ ۱۲۶,۴۵۷,۴۴۷ ۷,۹۰۹ ۸۶,۷۵۳,۵۶۵ ۳۹,۷۰۳,۸۸۲ ۲۷,۶۵۲,۰۸۸,۸۶۵,۶۸۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۷۰۰,۶۱۶ ۶۹۶,۴۶۲ ۶۹۶,۴۶۲ ۰ ۲,۳۰۹ ۱۲۶,۴۵۶,۷۷۷ ۹,۵۴۰ ۸۶,۷۴۵,۶۵۶ ۳۹,۷۱۱,۱۲۱ ۲۷,۶۵۷,۲۸۹,۱۸۱,۴۴۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۶۹۹,۸۵۶ ۶۹۵,۷۰۹ ۶۹۵,۷۰۹ ۰ ۵,۷۶۱ ۱۲۶,۴۵۴,۴۶۸ ۱۱,۹۱۴ ۸۶,۷۳۶,۱۱۶ ۳۹,۷۱۸,۳۵۲ ۲۷,۶۳۲,۴۲۶,۶۷۵,۵۲۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۶۹۹,۶۱۷ ۶۹۵,۴۸۲ ۶۹۵,۴۸۲ ۰ ۹,۱۳۵ ۱۲۶,۴۴۸,۷۰۷ ۴۹,۹۳۳ ۸۶,۷۲۴,۲۰۲ ۳۹,۷۲۴,۵۰۵ ۲۷,۶۲۷,۶۹۷,۹۷۳,۷۸۷
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۶۹۸,۳۱۳ ۶۹۴,۱۹۱ ۶۹۴,۱۹۱ ۰ ۷,۹۸۸ ۱۲۶,۴۳۹,۵۷۲ ۶,۸۷۹ ۸۶,۶۷۴,۲۶۹ ۳۹,۷۶۵,۳۰۳ ۲۷,۶۰۴,۷۰۰,۵۳۳,۷۲۶
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۶۹۴,۲۰۳ ۶۹۰,۱۰۶ ۶۹۰,۱۰۶ ۰ ۰ ۱۲۶,۴۳۱,۵۸۴ ۰ ۸۶,۶۶۷,۳۹۰ ۳۹,۷۶۴,۱۹۴ ۲۷,۴۴۱,۵۱۷,۴۹۶,۳۷۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۷۰۳,۲۱۱ ۶۹۹,۰۵۵ ۶۹۹,۰۵۵ ۰ ۰ ۱۲۶,۴۳۱,۵۸۴ ۰ ۸۶,۶۶۷,۳۹۰ ۳۹,۷۶۴,۱۹۴ ۲۷,۷۹۷,۳۷۲,۹۶۹,۲۹۱
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۷۰۳,۲۱۵ ۶۹۹,۰۵۹ ۶۹۹,۰۵۹ ۰ ۳,۳۴۶ ۱۲۶,۴۳۱,۵۸۴ ۲۸,۳۸۱ ۸۶,۶۶۷,۳۹۰ ۳۹,۷۶۴,۱۹۴ ۲۷,۷۹۷,۵۰۵,۸۱۰,۷۹۱
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۷۰۳,۲۱۵ ۶۹۹,۰۶۲ ۶۹۹,۰۶۲ ۰ ۵,۷۲۶ ۱۲۶,۴۲۸,۲۳۸ ۵۹,۸۲۰ ۸۶,۶۳۹,۰۰۹ ۳۹,۷۸۹,۲۲۹ ۲۷,۸۱۵,۱۲۰,۵۷۳,۴۸۸
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۷۰۰,۸۸۶ ۶۹۶,۷۷۱ ۶۹۶,۷۷۱ ۰ ۳۷۵,۹۶۹ ۱۲۶,۴۲۲,۵۱۲ ۴۸,۸۶۸ ۸۶,۵۷۹,۱۸۹ ۳۹,۸۴۳,۳۲۳ ۲۷,۷۶۱,۶۸۸,۷۸۲,۷۸۲
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۶۹۹,۱۲۰ ۶۹۵,۰۰۲ ۶۹۵,۰۰۲ ۰ ۵۵,۱۸۶ ۱۲۶,۰۴۶,۵۴۳ ۱۰,۶۹۳ ۸۶,۵۳۰,۳۲۱ ۳۹,۵۱۶,۲۲۲ ۲۷,۴۶۳,۸۴۴,۴۴۰,۳۰۴
  مشاهده همه