اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/01/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 69,169
تعداد واحدهای باقی مانده: 430,831
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 327,462,586,721
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,790,446
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,734,239
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,734,391
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/01/28 4,790,446 4,734,239 152 3 785,758 0 716,589 69,169 327,462,586,721
  2 1397/01/27 4,791,068 4,734,845 105 0 785,755 109 716,589 69,166 327,490,278,106
  3 1397/01/26 4,827,647 4,770,925 7 0 785,755 0 716,480 69,275 330,505,796,506
  4 1397/01/25 4,842,012 4,785,073 73 0 785,755 0 716,480 69,275 331,485,899,609
  5 1397/01/24 4,842,163 4,785,224 73 0 785,755 0 716,480 69,275 331,496,369,786
  6 1397/01/23 4,842,314 4,785,375 73 205 785,755 0 716,480 69,275 331,506,847,005
  7 1397/01/22 4,842,465 4,785,357 74 8 785,550 0 716,480 69,070 330,524,622,981
  8 1397/01/21 4,861,544 4,804,216 245 1 785,542 0 716,480 69,062 331,788,770,060
  9 1397/01/20 4,884,734 4,827,545 279 30 785,541 42 716,480 69,061 333,395,106,173
  10 1397/01/19 4,835,112 4,778,154 311 21 785,511 12 716,438 69,073 330,041,460,723
  11 1397/01/18 4,853,417 4,795,505 1,358 0 785,490 0 716,426 69,064 331,196,780,775
  12 1397/01/17 4,886,226 4,828,247 1,332 0 785,490 0 716,426 69,064 333,458,032,458
  13 1397/01/16 4,886,431 4,828,452 1,333 6 785,490 222 716,426 69,064 333,472,226,876
  14 1397/01/15 4,886,452 4,828,653 1,329 0 785,484 0 716,204 69,280 334,529,113,024
  15 1397/01/14 4,892,423 4,834,839 1,275 0 785,484 0 716,204 69,280 334,957,680,204
  16 1397/01/13 4,882,856 4,826,700 1,274 0 785,484 0 716,204 69,280 334,393,791,780
  17 1397/01/12 4,883,056 4,826,900 1,274 0 785,484 0 716,204 69,280 334,407,623,976
  18 1397/01/11 4,883,255 4,827,100 1,274 0 785,484 0 716,204 69,280 334,421,460,232
  19 1397/01/10 4,883,455 4,827,299 1,275 0 785,484 0 716,204 69,280 334,435,300,551
  20 1397/01/09 4,883,655 4,827,499 1,274 14 785,484 0 716,204 69,280 334,449,144,933
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi