اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 69,242
تعداد واحدهای باقی مانده: 430,758
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 327,770,443,778
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,785,760
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,733,694
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,734,932
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی متین خردمند
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 4,785,760 4,733,694 1,238 85 785,397 1 716,155 69,242 327,770,443,778
  2 1396/12/26 4,778,987 4,726,349 1,219 0 785,312 0 716,154 69,158 326,864,833,576
  3 1396/12/25 4,775,080 4,722,366 1,219 0 785,312 0 716,154 69,158 326,589,355,314
  4 1396/12/24 4,775,215 4,722,500 1,219 259 785,312 697 716,154 69,158 326,598,672,271
  5 1396/12/23 4,774,823 4,722,440 1,212 362 785,053 0 715,457 69,596 328,662,944,953
  6 1396/12/22 4,811,061 4,758,859 1,163 25 784,691 1 715,457 69,234 329,474,859,564
  7 1396/12/21 4,806,029 4,753,913 1,269 5 784,666 213 715,456 69,210 329,018,286,473
  8 1396/12/20 4,805,202 4,753,264 1,294 12 784,661 64 715,243 69,418 329,962,084,224
  9 1396/12/19 4,829,963 4,777,021 1,318 0 784,649 0 715,179 69,470 331,859,626,698
  10 1396/12/18 4,826,747 4,773,854 1,286 0 784,649 0 715,179 69,470 331,639,639,141
  11 1396/12/17 4,827,819 4,774,913 356 212 784,649 4 715,179 69,470 331,713,173,988
  12 1396/12/16 4,827,945 4,774,880 357 1,333 784,437 97 715,175 69,262 330,717,730,712
  13 1396/12/15 4,837,060 4,782,981 437 44 783,104 97 715,078 68,026 325,367,077,670
  14 1396/12/14 4,856,929 4,802,686 464 178 783,060 0 714,981 68,079 326,962,042,415
  15 1396/12/13 4,856,137 4,801,544 486 4,726 782,882 6 714,981 67,901 326,029,605,514
  16 1396/12/12 4,858,987 4,800,135 455 0 778,156 0 714,975 63,181 303,277,307,265
  17 1396/12/11 4,892,160 4,833,205 469 0 778,156 0 714,975 63,181 305,366,713,357
  18 1396/12/10 4,892,206 4,833,251 469 0 778,156 0 714,975 63,181 305,369,604,027
  19 1396/12/09 4,892,252 4,833,297 469 3,749 778,156 0 714,975 63,181 305,372,532,836
  20 1396/12/08 4,895,080 4,833,054 482 1,632 774,407 31 714,975 59,432 287,238,073,655
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi