صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷,۳۷۴,۲۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۲,۶۲۵,۷۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵,۱۲۶,۳۰۹,۵۲۰,۱۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳۳,۴۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳۰,۳۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳۰,۳۷۹
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۰۵
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۵۳۳,۴۵۴ ۵۳۰,۳۷۹ ۰ ۱,۳۲۷ ۱۰۷,۸۶۳,۰۰۶ ۳۸۱,۴۹۶ ۶۰,۴۸۸,۷۵۸ ۴۷,۳۷۴,۲۴۸ ۲۵,۱۲۶,۳۰۹,۵۲۰,۱۹۵
  ۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۵۳۴,۸۷۳ ۵۳۱,۸۱۲ ۰ ۲,۰۷۷ ۱۰۷,۸۶۱,۶۷۹ ۱۸۵,۱۹۵ ۶۰,۱۰۷,۲۶۲ ۴۷,۷۵۴,۴۱۷ ۲۵,۳۹۶,۳۸۱,۱۰۹,۴۲۶
  ۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۵۳۸,۸۲۴ ۵۳۵,۷۴۸ ۰ ۴,۶۲۸ ۱۰۷,۸۵۹,۶۰۲ ۳۰,۳۸۳ ۵۹,۹۲۲,۰۶۷ ۴۷,۹۳۷,۵۳۵ ۲۵,۶۸۲,۴۶۱,۶۰۷,۱۰۹
  ۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۵۴۳,۶۰۶ ۵۴۰,۴۹۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۸۵۴,۹۷۴ ۰ ۵۹,۸۹۱,۶۸۴ ۴۷,۹۶۳,۲۹۰ ۲۵,۹۲۴,۰۸۲,۹۶۸,۵۸۵
  ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۵۴۷,۳۴۷ ۵۴۴,۲۱۸ ۰ ۰ ۱۰۷,۸۵۴,۹۷۴ ۰ ۵۹,۸۹۱,۶۸۴ ۴۷,۹۶۳,۲۹۰ ۲۶,۱۰۲,۴۹۶,۵۸۷,۱۰۴
  ۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۵۴۷,۳۵۹ ۵۴۴,۲۳۰ ۰ ۱۰,۳۳۵ ۱۰۷,۸۵۴,۹۷۴ ۵۰,۸۳۶ ۵۹,۸۹۱,۶۸۴ ۴۷,۹۶۳,۲۹۰ ۲۶,۱۰۳,۰۶۹,۱۲۸,۸۵۱
  ۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۵۴۷,۲۴۴ ۵۴۴,۱۱۸ ۰ ۵,۹۵۸ ۱۰۷,۸۴۴,۶۳۹ ۱۰۸,۶۵۱ ۵۹,۸۴۰,۸۴۸ ۴۸,۰۰۳,۷۹۱ ۲۶,۱۱۹,۷۰۸,۴۴۴,۵۱۶
  ۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۵۴۸,۴۵۱ ۵۴۵,۳۱۸ ۰ ۱۶۵,۸۲۲ ۱۰۷,۸۳۸,۶۸۱ ۸۱,۵۱۹ ۵۹,۷۳۲,۱۹۷ ۴۸,۱۰۶,۴۸۴ ۲۶,۲۳۳,۳۱۸,۰۲۶,۹۴۳
  ۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۵۵۲,۹۵۲ ۵۴۹,۷۸۶ ۰ ۷۶,۷۸۳ ۱۰۷,۶۷۲,۸۵۹ ۲۶,۹۱۴ ۵۹,۶۵۰,۶۷۸ ۴۸,۰۲۲,۱۸۱ ۲۶,۴۰۱,۹۱۶,۰۱۰,۲۷۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۵۵۶,۹۵۲ ۵۵۳,۷۶۳ ۷۰ ۱۱۳,۰۸۳ ۱۰۷,۵۹۶,۰۷۶ ۲۴,۱۴۹ ۵۹,۶۲۳,۷۶۴ ۴۷,۹۷۲,۳۱۲ ۲۶,۵۶۵,۳۱۳,۹۷۰,۶۴۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۵۵۸,۷۲۸ ۵۵۵,۵۲۵ ۷۱ ۰ ۱۰۷,۴۸۲,۹۹۳ ۰ ۵۹,۵۹۹,۶۱۵ ۴۷,۸۸۳,۳۷۸ ۲۶,۶۰۰,۴۳۶,۲۰۰,۸۰۰
  ۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۵۴۱,۴۳۰ ۵۳۸,۳۵۵ ۶۷ ۰ ۱۰۷,۴۸۲,۹۹۳ ۰ ۵۹,۵۹۹,۶۱۵ ۴۷,۸۸۳,۳۷۸ ۲۵,۷۷۸,۲۴۵,۵۱۹,۷۶۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۵۴۱,۴۳۷ ۵۳۸,۳۶۲ ۶۷ ۰ ۱۰۷,۴۸۲,۹۹۳ ۰ ۵۹,۵۹۹,۶۱۵ ۴۷,۸۸۳,۳۷۸ ۲۵,۷۷۸,۵۹۰,۵۰۱,۲۰۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۵۴۱,۴۴۵ ۵۳۸,۳۶۹ ۶۷ ۵۴,۱۶۲ ۱۰۷,۴۸۲,۹۹۳ ۲۳,۴۰۳ ۵۹,۵۹۹,۶۱۵ ۴۷,۸۸۳,۳۷۸ ۲۵,۷۷۸,۹۲۹,۲۴۰,۴۷۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۵۴۱,۴۵۰ ۵۳۸,۳۷۳ ۶۷ ۱۳,۶۰۵ ۱۰۷,۴۲۸,۸۳۱ ۲۸,۷۰۴ ۵۹,۵۷۶,۲۱۲ ۴۷,۸۵۲,۶۱۹ ۲۵,۷۶۲,۵۴۲,۲۴۱,۵۲۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۵۳۲,۶۴۱ ۵۲۹,۶۳۲ ۶۶ ۸۸۳ ۱۰۷,۴۱۵,۲۲۶ ۲۸۳,۹۶۳ ۵۹,۵۴۷,۵۰۸ ۴۷,۸۶۷,۷۱۸ ۲۵,۳۵۲,۲۶۶,۰۷۶,۳۰۹
  ۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۵۲۳,۷۷۲ ۵۲۰,۸۴۳ ۶۷ ۹ ۱۰۷,۴۱۴,۳۴۳ ۱۴۹,۲۶۸ ۵۹,۲۶۳,۵۴۵ ۴۸,۱۵۰,۷۹۸ ۲۵,۰۷۹,۰۰۴,۳۲۵,۲۳۷
  ۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۵۰۹,۰۱۲ ۵۰۶,۱۹۳ ۶۴ ۰ ۱۰۷,۴۱۴,۳۳۴ ۰ ۵۹,۱۱۴,۲۷۷ ۴۸,۳۰۰,۰۵۷ ۲۴,۴۴۹,۱۵۲,۱۴۸,۴۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۵۲۳,۱۳۸ ۵۲۰,۲۳۲ ۶۸ ۰ ۱۰۷,۴۱۴,۳۳۴ ۰ ۵۹,۱۱۴,۲۷۷ ۴۸,۳۰۰,۰۵۷ ۲۵,۱۲۷,۲۵۸,۹۵۲,۳۶۳
  ۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۵۲۳,۱۴۱ ۵۲۰,۲۳۶ ۶۸ ۳۰,۴۴۱ ۱۰۷,۴۱۴,۳۳۴ ۱۳۶,۰۱۵ ۵۹,۱۱۴,۲۷۷ ۴۸,۳۰۰,۰۵۷ ۲۵,۱۲۷,۴۲۱,۹۶۶,۸۳۹
  مشاهده همه