اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 174,922
تعداد واحدهای باقی مانده: 325,078
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 1,864,112,063,065
قیمت صدور هر واحد (ریال): 10,793,393
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 10,656,819
قیمت آماری هر واحد (ریال): 10,656,819
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سبد گردان انتخاب مفید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فراز مشاور
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه‌گذاری : رحیم صادقی دمنه ,رضا ابراهیمی قلعه حسن ,محمدرضا گل دوست
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری مفید
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1390/01/31
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 10,793,393 10,656,819 0 204 998,380 511 823,458 174,922 1,864,112,063,065
  2 1398/02/30 10,633,858 10,498,952 0 170 998,176 555 822,947 175,229 1,839,720,907,979
  3 1398/02/29 10,707,256 10,571,793 0 228 998,006 1,089 822,392 175,614 1,856,554,915,140
  4 1398/02/28 10,698,057 10,563,635 0 0 997,778 0 821,303 176,475 1,864,217,540,990
  5 1398/02/27 10,642,898 10,510,424 0 0 997,778 0 821,303 176,475 1,854,827,038,984
  6 1398/02/26 10,643,400 10,510,926 0 1,223 997,778 83 821,303 176,475 1,854,915,684,269
  7 1398/02/25 10,644,977 10,511,395 0 7,209 996,555 169 821,220 175,335 1,843,015,453,898
  8 1398/02/24 10,654,208 10,515,583 0 286 989,346 762 821,051 168,295 1,769,720,028,465
  9 1398/02/23 10,460,741 10,328,342 0 177 989,060 339 820,289 168,771 1,743,124,652,403
  10 1398/02/22 10,224,936 10,096,077 0 202 988,883 20 819,950 168,933 1,705,560,653,540
  11 1398/02/21 10,386,994 10,256,144 0 0 988,681 0 819,930 168,751 1,730,734,530,823
  12 1398/02/20 10,448,571 10,316,822 0 0 988,681 0 819,930 168,751 1,740,974,004,771
  13 1398/02/19 10,449,054 10,317,305 0 266 988,681 2,697 819,930 168,751 1,741,055,525,580
  14 1398/02/18 10,447,462 10,317,584 0 520 988,415 775 817,233 171,182 1,766,184,648,424
  15 1398/02/17 10,312,734 10,184,407 0 920 987,895 696 816,458 171,437 1,745,984,216,418
  16 1398/02/16 10,633,368 10,499,322 0 5,743 986,975 260 815,762 171,213 1,797,620,489,519
  17 1398/02/15 11,011,283 10,865,421 0 1,032 981,232 107 815,502 165,730 1,800,726,228,407
  18 1398/02/14 11,095,280 10,946,931 0 0 980,200 0 815,395 164,805 1,804,109,005,150
  19 1398/02/13 10,880,272 10,734,503 0 0 980,200 0 815,395 164,805 1,769,099,817,047
  20 1398/02/12 10,880,835 10,735,067 0 302 980,200 186 815,395 164,805 1,769,192,664,689