صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۹۵,۱۴۶,۸۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۳۰۴,۸۵۳,۱۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۰,۷۳۹,۸۲۳,۰۰۳,۲۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۰۲۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۰۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۱,۰۹۵ ۱۱,۰۲۵ ۱۱,۰۲۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۰,۵۴۳,۲۰۱ ۰ ۱,۸۹۵,۳۹۶,۳۵۱ ۳,۶۹۵,۱۴۶,۸۵۰ ۴۰,۷۳۹,۸۲۳,۰۰۳,۲۴۲
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۱,۱۹۵ ۱۱,۱۲۵ ۱۱,۱۲۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۰,۵۴۳,۲۰۱ ۰ ۱,۸۹۵,۳۹۶,۳۵۱ ۳,۶۹۵,۱۴۶,۸۵۰ ۴۱,۱۰۷,۰۰۴,۹۰۹,۹۳۱
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۱,۱۹۵ ۱۱,۱۲۵ ۱۱,۱۲۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۰,۵۴۳,۲۰۱ ۰ ۱,۸۹۵,۳۹۶,۳۵۱ ۳,۶۹۵,۱۴۶,۸۵۰ ۴۱,۱۰۷,۶۴۲,۲۷۹,۸۰۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۱,۱۹۸ ۱۱,۱۲۷ ۱۱,۱۲۷ ۰ ۳۷۱,۰۰۸ ۵,۵۹۰,۵۴۳,۲۰۱ ۳,۵۰۱,۶۴۹ ۱,۸۹۵,۳۹۶,۳۵۱ ۳,۶۹۵,۱۴۶,۸۵۰ ۴۱,۱۱۷,۴۸۵,۶۲۷,۸۷۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۱,۱۹۹ ۱۱,۱۲۸ ۱۱,۱۲۸ ۰ ۰ ۵,۵۹۰,۱۷۲,۱۹۳ ۰ ۱,۸۹۱,۸۹۴,۷۰۲ ۳,۶۹۸,۲۷۷,۴۹۱ ۴۱,۱۵۵,۰۹۴,۳۸۵,۹۸۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۱,۲۰۹ ۱۱,۱۳۸ ۱۱,۱۳۸ ۰ ۱۸۱,۳۴۹ ۵,۵۹۰,۱۷۲,۱۹۳ ۱۲,۷۵۰,۷۸۴ ۱,۸۹۱,۸۹۴,۷۰۲ ۳,۶۹۸,۲۷۷,۴۹۱ ۴۱,۱۹۳,۱۴۴,۲۱۹,۲۱۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۱,۲۰۹ ۱۱,۱۳۹ ۱۱,۱۳۹ ۰ ۹۶,۲۸۷ ۵,۵۸۹,۹۹۰,۸۴۴ ۱,۳۱۷,۱۸۸ ۱,۸۷۹,۱۴۳,۹۱۸ ۳,۷۱۰,۸۴۶,۹۲۶ ۴۱,۳۳۳,۸۶۲,۸۷۵,۲۹۹
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۱,۵۳۹ ۱۱,۴۶۶ ۱۱,۴۶۶ ۰ ۰ ۵,۵۸۹,۸۹۴,۵۵۷ ۰ ۱,۸۷۷,۸۲۶,۷۳۰ ۳,۷۱۲,۰۶۷,۸۲۷ ۴۲,۵۶۱,۳۹۲,۵۷۲,۷۰۷
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۱,۵۶۹ ۱۱,۴۹۶ ۱۱,۴۹۶ ۰ ۰ ۵,۵۸۹,۸۹۴,۵۵۷ ۰ ۱,۸۷۷,۸۲۶,۷۳۰ ۳,۷۱۲,۰۶۷,۸۲۷ ۴۲,۶۷۲,۴۵۴,۴۶۳,۳۸۷
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۱,۵۶۹ ۱۱,۴۹۶ ۱۱,۴۹۶ ۰ ۱۱۳,۱۳۰ ۵,۵۸۹,۸۹۴,۵۵۷ ۲,۱۱۰,۹۱۴ ۱,۸۷۷,۸۲۶,۷۳۰ ۳,۷۱۲,۰۶۷,۸۲۷ ۴۲,۶۷۳,۲۷۶,۰۱۸,۴۳۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۱,۵۷۰ ۱۱,۴۹۷ ۱۱,۴۹۷ ۰ ۸۸,۹۹۶ ۵,۵۸۹,۷۸۱,۴۲۷ ۲,۷۴۲,۸۶۲ ۱,۸۷۵,۷۱۵,۸۱۶ ۳,۷۱۴,۰۶۵,۶۱۱ ۴۲,۶۹۸,۸۴۹,۹۰۶,۸۵۲
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۱,۶۰۳ ۱۱,۵۲۹ ۱۱,۵۲۹ ۰ ۱,۱۷۱,۱۴۳ ۵,۵۸۹,۶۹۲,۴۳۱ ۵,۱۲۵,۶۳۳ ۱,۸۷۲,۹۷۲,۹۵۴ ۳,۷۱۶,۷۱۹,۴۷۷ ۴۲,۸۴۹,۳۷۵,۷۹۲,۵۱۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۱,۶۰۶ ۱۱,۵۳۳ ۱۱,۵۳۳ ۰ ۲۱۹,۰۰۶ ۵,۵۸۸,۵۲۱,۲۸۸ ۲۷,۴۸۳,۵۹۱ ۱,۸۶۷,۸۴۷,۳۲۱ ۳,۷۲۰,۶۷۳,۹۶۷ ۴۲,۹۰۹,۳۱۹,۲۰۵,۰۲۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۱,۷۷۹ ۱۱,۷۰۵ ۱۱,۷۰۵ ۰ ۱,۰۴۰,۴۷۴ ۵,۵۸۸,۳۰۲,۲۸۲ ۱۰,۲۲۱,۴۹۶ ۱,۸۴۰,۳۶۳,۷۳۰ ۳,۷۴۷,۹۳۸,۵۵۲ ۴۳,۸۶۸,۰۴۴,۸۶۳,۳۳۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۱,۸۵۷ ۱۱,۷۸۲ ۱۱,۷۸۲ ۰ ۰ ۵,۵۸۷,۲۶۱,۸۰۸ ۰ ۱,۸۳۰,۱۴۲,۲۳۴ ۳,۷۵۷,۱۱۹,۵۷۴ ۴۴,۲۶۷,۶۹۱,۱۸۴,۴۷۳
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۱,۹۰۷ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۳۲ ۰ ۰ ۵,۵۸۷,۲۶۱,۸۰۸ ۰ ۱,۸۳۰,۱۴۲,۲۳۴ ۳,۷۵۷,۱۱۹,۵۷۴ ۴۴,۴۵۳,۱۳۳,۳۰۱,۵۶۵
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۱,۹۰۷ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۳۲ ۰ ۱۰۸,۰۱۰ ۵,۵۸۷,۲۶۱,۸۰۸ ۹۵۹,۴۴۵ ۱,۸۳۰,۱۴۲,۲۳۴ ۳,۷۵۷,۱۱۹,۵۷۴ ۴۴,۴۵۳,۸۱۳,۴۴۱,۴۸۵
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۱,۹۰۸ ۱۱,۸۳۲ ۱۱,۸۳۲ ۰ ۲۶۶,۱۸۰ ۵,۵۸۷,۱۵۳,۷۹۸ ۳,۳۸۴,۸۷۸ ۱,۸۲۹,۱۸۲,۷۸۹ ۳,۷۵۷,۹۷۱,۰۰۹ ۴۴,۴۶۵,۵۴۹,۶۱۶,۰۸۱
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۱,۹۶۳ ۱۱,۸۸۷ ۱۱,۸۸۷ ۰ ۲۹۸,۹۵۱ ۵,۵۸۶,۸۸۷,۶۱۸ ۶,۶۳۶,۵۴۶ ۱,۸۲۵,۷۹۷,۹۱۱ ۳,۷۶۱,۰۸۹,۷۰۷ ۴۴,۷۰۸,۹۶۹,۰۱۰,۳۷۱
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۱,۹۹۴ ۱۱,۹۱۹ ۱۱,۹۱۹ ۰ ۳۳۵,۳۹۷ ۵,۵۸۶,۵۸۸,۶۶۷ ۲,۳۴۴,۹۶۳ ۱,۸۱۹,۱۶۱,۳۶۵ ۳,۷۶۷,۴۲۷,۳۰۲ ۴۴,۹۰۲,۱۱۱,۱۷۸,۱۹۱
  مشاهده همه