صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۶۲۸,۳۲۴,۴۹۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶,۳۷۱,۶۷۵,۵۰۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۲,۳۵۴,۰۳۲,۰۶۶,۶۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۱/۳۱
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۱,۷۴۶ ۱۱,۶۷۳ ۱۱,۶۷۳ ۰ ۴,۸۳۹,۴۸۵ ۵,۶۰۵,۸۶۳,۱۳۶ ۶۷۸,۷۷۲ ۱,۹۷۷,۵۳۸,۶۴۴ ۳,۶۲۸,۳۲۴,۴۹۲ ۴۲,۳۵۴,۰۳۲,۰۶۶,۶۵۷
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۱,۷۷۸ ۱۱,۷۰۵ ۱۱,۷۰۵ ۰ ۵,۳۶۴,۸۰۳ ۵,۶۰۱,۰۲۳,۶۵۱ ۵۲۶,۵۴۴ ۱,۹۷۶,۸۵۹,۸۷۲ ۳,۶۲۴,۱۶۳,۷۷۹ ۴۲,۴۱۹,۵۸۸,۸۸۹,۰۱۳
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱,۸۲۱ ۱۱,۷۴۷ ۱۱,۷۴۷ ۰ ۲۸۶,۹۴۰ ۵,۵۹۵,۶۵۸,۸۴۸ ۶۶۴,۸۷۵ ۱,۹۷۶,۳۳۳,۳۲۸ ۳,۶۱۹,۳۲۵,۵۲۰ ۴۲,۵۱۷,۳۱۶,۴۷۶,۰۸۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۱,۵۸۷ ۱۱,۵۱۶ ۱۱,۵۱۶ ۰ ۰ ۵,۵۹۵,۳۷۱,۹۰۸ ۰ ۱,۹۷۵,۶۶۸,۴۵۳ ۳,۶۱۹,۷۰۳,۴۵۵ ۴۱,۶۸۳,۷۳۷,۶۴۴,۵۲۱
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۱,۲۱۰ ۱۱,۱۴۱ ۱۱,۱۴۱ ۰ ۰ ۵,۵۹۵,۳۷۱,۹۰۸ ۰ ۱,۹۷۵,۶۶۸,۴۵۳ ۳,۶۱۹,۷۰۳,۴۵۵ ۴۰,۳۲۵,۳۳۶,۶۵۹,۳۲۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۱,۲۱۰ ۱۱,۱۴۱ ۱۱,۱۴۱ ۰ ۱۳۰,۴۲۲ ۵,۵۹۵,۳۷۱,۹۰۸ ۶۰۴,۶۶۴ ۱,۹۷۵,۶۶۸,۴۵۳ ۳,۶۱۹,۷۰۳,۴۵۵ ۴۰,۳۲۵,۳۳۵,۲۵۶,۷۲۸
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۱,۲۱۰ ۱۱,۱۴۱ ۱۱,۱۴۱ ۰ ۱۲۴,۷۹۶ ۵,۵۹۵,۲۴۱,۴۸۶ ۵۲۳,۲۷۹ ۱,۹۷۵,۰۶۳,۷۸۹ ۳,۶۲۰,۱۷۷,۶۹۷ ۴۰,۳۳۱,۶۳۳,۲۹۷,۵۵۵
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۱,۱۵۷ ۱۱,۰۸۹ ۱۱,۰۸۹ ۰ ۹۱,۵۴۸ ۵,۵۹۵,۱۱۶,۶۹۰ ۶,۴۴۹,۲۰۳ ۱,۹۷۴,۵۴۰,۵۱۰ ۳,۶۲۰,۵۷۶,۱۸۰ ۴۰,۱۴۷,۰۳۱,۰۷۰,۲۸۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۱,۰۸۳ ۱۱,۰۱۵ ۱۱,۰۱۵ ۰ ۲۸۰,۷۸۷ ۵,۵۹۵,۰۲۵,۱۴۲ ۹۶۲,۸۲۳ ۱,۹۶۸,۰۹۱,۳۰۷ ۳,۶۲۶,۹۳۳,۸۳۵ ۳۹,۹۴۹,۸۸۳,۹۳۵,۰۱۲
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۱,۰۹۱ ۱۱,۰۲۳ ۱۱,۰۲۳ ۰ ۳۳۳,۶۱۹ ۵,۵۹۴,۷۴۴,۳۵۵ ۳,۲۹۱,۹۶۹ ۱,۹۶۷,۱۲۸,۴۸۴ ۳,۶۲۷,۶۱۵,۸۷۱ ۳۹,۹۸۶,۹۲۳,۱۶۶,۱۵۷
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۱,۱۸۰ ۱۱,۱۱۲ ۱۱,۱۱۲ ۰ ۰ ۵,۵۹۴,۴۱۰,۷۳۶ ۰ ۱,۹۶۳,۸۳۶,۵۱۵ ۳,۶۳۰,۵۷۴,۲۲۱ ۴۰,۳۴۱,۱۷۳,۳۰۰,۳۲۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱۱,۰۹۳ ۱۱,۰۲۵ ۱۱,۰۲۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۴,۴۱۰,۷۳۶ ۰ ۱,۹۶۳,۸۳۶,۵۱۵ ۳,۶۳۰,۵۷۴,۲۲۱ ۴۰,۰۲۶,۴۷۴,۶۲۷,۰۷۶
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۱,۰۹۳ ۱۱,۰۲۵ ۱۱,۰۲۵ ۰ ۱۰۵,۷۹۳ ۵,۵۹۴,۴۱۰,۷۳۶ ۵۴۲,۸۳۲ ۱,۹۶۳,۸۳۶,۵۱۵ ۳,۶۳۰,۵۷۴,۲۲۱ ۴۰,۰۲۶,۵۱۵,۸۹۲,۸۴۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱۱,۰۹۲ ۱۱,۰۲۳ ۱۱,۰۲۳ ۰ ۰ ۵,۵۹۴,۳۰۴,۹۴۳ ۰ ۱,۹۶۳,۲۹۳,۶۸۳ ۳,۶۳۱,۰۱۱,۲۶۰ ۴۰,۰۲۵,۴۴۳,۷۲۱,۲۷۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱۰,۹۹۲ ۱۰,۹۲۴ ۱۰,۹۲۴ ۰ ۱۱۵,۱۷۸ ۵,۵۹۴,۳۰۴,۹۴۳ ۱۲,۷۷۶,۷۲۴ ۱,۹۶۳,۲۹۳,۶۸۳ ۳,۶۳۱,۰۱۱,۲۶۰ ۳۹,۶۶۶,۹۲۶,۹۸۸,۵۶۹
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱۰,۹۹۲ ۱۰,۹۲۴ ۱۰,۹۲۴ ۰ ۳۲۸,۹۹۱ ۵,۵۹۴,۱۸۹,۷۶۵ ۲,۷۲۸,۲۸۳ ۱,۹۵۰,۵۱۶,۹۵۹ ۳,۶۴۳,۶۷۲,۸۰۶ ۳۹,۸۰۵,۲۵۹,۵۷۷,۷۲۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱۰,۸۸۵ ۱۰,۸۱۸ ۱۰,۸۱۸ ۰ ۴۴,۶۲۷ ۵,۵۹۳,۸۶۰,۷۷۴ ۸۳۱,۴۸۸ ۱,۹۴۷,۷۸۸,۶۷۶ ۳,۶۴۶,۰۷۲,۰۹۸ ۳۹,۴۴۳,۶۳۹,۶۸۲,۷۸۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱۰,۸۴۶ ۱۰,۷۷۹ ۱۰,۷۷۹ ۰ ۰ ۵,۵۹۳,۸۱۶,۱۴۷ ۰ ۱,۹۴۶,۹۵۷,۱۸۸ ۳,۶۴۶,۸۵۸,۹۵۹ ۳۹,۳۰۹,۳۱۹,۴۸۷,۹۹۴
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱۰,۸۱۱ ۱۰,۷۴۵ ۱۰,۷۴۵ ۰ ۰ ۵,۵۹۳,۸۱۶,۱۴۷ ۰ ۱,۹۴۶,۹۵۷,۱۸۸ ۳,۶۴۶,۸۵۸,۹۵۹ ۳۹,۱۸۵,۵۷۹,۴۷۴,۸۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱۰,۸۱۱ ۱۰,۷۴۵ ۱۰,۷۴۵ ۰ ۱۰۱,۳۹۲ ۵,۵۹۳,۸۱۶,۱۴۷ ۳,۰۶۲,۱۵۶ ۱,۹۴۶,۹۵۷,۱۸۸ ۳,۶۴۶,۸۵۸,۹۵۹ ۳۹,۱۸۵,۴۶۲,۰۱۰,۸۱۷
  مشاهده همه