صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ (۰.۲۷) (۰.۲۳) (۶۲.۶۵) (۵۷.۴۵)
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ (۰.۷۳) (۰.۶۷) (۹۳.۲۲) (۹۱.۲۵)
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ (۰.۸۸) (۰.۸۲) (۹۶.۰۱) (۹۵.۰۴)
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ (۰.۶۸) (۰.۴۶) (۹۱.۸۲) (۸۱.۱۱)
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۰.۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰.۰۲ ۰ ۷.۸ ۰
۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ (۰.۲۲) (۰.۶) (۵۵.۲۵) (۸۹.۰۵)
۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ (۰.۸۱) (۰.۹۱) (۹۴.۹۱) (۹۶.۴)
۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ (۰.۷۲) (۰.۵۶) (۹۲.۸) (۸۷.۱۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ (۰.۳۲) ۰.۱۷ (۶۸.۶۴) ۸۴.۲۴
۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۳.۱۹ ۳.۹۴ ۹,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱.۶۵ ۱.۸۲ ۳۹,۲۳۷.۳۳ ۷۱,۴۰۷.۹
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ۱.۶۹ ۱.۹ ۴۴,۸۳۶.۱۳ ۹۵,۳۴۹.۳۵
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۲.۸۹ ۳.۱ ۳,۳۳۰,۰۰۰ ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ (۲.۷) (۳.۲۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ ۰ ۰ (۰.۲۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰