صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۰.۲۸ (۰.۰۵) ۱۷۹.۲۳ (۱۵.۹۱)
۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۰.۶۵ ۰.۶۹ ۹۴۹.۳۸ ۱,۱۲۷.۶۷
۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ (۰.۰۹) ۰.۱۸ (۲۸.۰۳) ۹۳.۸۶
۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ (۱.۴۷) (۱.۲۵) (۹۹.۵۵) (۹۸.۹۸)
۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ (۱.۳۶) (۰.۸۵) (۹۹.۳۳) (۹۵.۵۹)
۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۰ ۰ ۰.۶۲ ۰
۹ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ (۰.۷۱) (۰.۴۱) (۹۲.۵۹) (۷۷.۲۸)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (۰.۷۱) (۰.۴۹) (۹۲.۴۸) (۸۳.۴۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ (۰.۰۵) ۰.۰۸ (۱۷.۷۷) ۳۵.۴۱
۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ (۰.۰۳) (۰.۱۱) (۹.۲۹) (۳۴.۲۳)
۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ (۱.۲۲) (۱.۰۶) (۹۸.۸۶) (۹۷.۹۶)
۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰
۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۰.۰۱ ۰ ۳.۹۲ ۰
۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ (۰.۶۶) (۰.۶۲) (۹۱.۱۹) (۸۹.۶)
۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۰.۳۳ ۰.۱۷ ۲۳۰.۳۹ ۸۳.۶۸
۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۲.۶۷ ۲.۵۵ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۹۷۶,۵۰۶.۶۹