صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۵۶) (۰.۶۴) (۸۷.۰۲) (۹۰.۳۴)
۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۹۴ ۰.۹۲ ۲,۹۹۲.۱۹ ۲,۷۱۷.۴۱
۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۲۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۱۵) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۷۶ ۰.۶۵ ۱,۴۶۷.۰۸ ۹۵۸.۳۶
۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۰.۹) (۰.۶۴) (۹۶.۳۵) (۹۰.۳۸)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۴۱۷.۰۹ ۳۹۶.۷۱
۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۰۲ ۰.۱۲ ۷.۵۵ ۵۶.۶۹
۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۰۱) (۰.۰۳) (۴.۷۲) (۱۱.۷۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱.۴۳ ۱.۴۸ ۱۷,۹۶۰.۹۱ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۱۶ ۱.۱۴ ۶,۶۶۶.۶ ۶,۲۱۰.۱۴
۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰.۸۹) (۰.۸۸) (۹۶.۱۶) (۹۶.۰۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰