صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۵۹) (۰.۸۸) (۸۸.۵۳) (۹۵.۹۸)
۲ ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ (۰.۲۲) (۰.۰۳) (۵۴.۵۶) (۱۱.۳)
۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ ۰.۰۳ ۰.۱۵ ۱۱.۷۵ ۷۰.۴۲
۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ (۰.۶) (۰.۳) (۸۹.۰۵) (۶۷.۱)
۷ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ (۲.۰۷) (۱.۸۸) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹)
۸ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ (۰.۳۵) (۰.۰۵) (۷۲.۶۴) (۱۵.۷)
۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۲۴.۹ ۷.۴۲
۱۲ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ (۰.۸۶) (۰.۹۶) (۹۵.۷) (۹۷.۰۵)
۱۳ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ (۰.۳۲) (۰.۲۲) (۶۸.۷۳) (۵۴.۷۴)
۱۴ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ (۰.۲۲) ۰.۰۲ (۵۴.۶۲) ۷.۲۳
۱۵ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ (۱.۱۶) (۱.۳۳) (۹۸.۵۸) (۹۹.۲۴)
۱۶ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ (۰.۰۲) (۰.۱۹) (۶.۳۶) (۴۹.۲۶)
۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ (۰.۱۶) (۰.۰۳) (۴۴.۳۹) (۹.۹۹)
۲۰ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ ۰.۹۱ ۱.۱۸ ۲,۶۶۶.۴۳ ۷,۱۲۸.۸۴