صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۵۸) (۲.۷۸) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۲۱) (۰.۱۱) (۵۳.۶۷) (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۶۲ ۱.۱۹ ۸۵۳.۶۴ ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۱۱ ۰.۳۹ ۴۸.۰۶ ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۰.۶۱) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۲۹۷.۰۱ ۲۷۶.۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰.۱۴ (۰.۲۲) ۶۴.۸ (۵۴.۴۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱ ۱.۱۴ ۳,۷۳۰.۸۱ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۶۱ ۰.۴۱ ۸۰۹.۸۲ ۳۴۲.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۶۵) (۱.۴۱) (۹۰.۶۲) (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۱.۲ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۳۸ ۰.۲۷ ۳۰۱.۱۶ ۱۶۶.۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۰.۱۸ ۰.۴۷ ۹۱.۲۵ ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ (۰.۵۳) (۰.۵۷) (۸۵.۵۹) (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۰.۱۹ (۰.۰۲) ۱۰۱.۶۹ (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۴۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۰۷) ۰