صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۰.۷۹ (۰.۲۷) ۱,۶۶۳.۰۹ (۶۲.۶۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۰ ۰ (۰.۳۵) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۰ ۰ ۱.۲۴ ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۲.۵۵ ۲.۳۷ ۹۹۳,۸۳۹.۴۴ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۴.۱۴ ۳.۵۵ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۷۳ ۱.۸۶ ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۱.۳۵) (۰.۳۵) (۹۹.۲۹) (۷۲.۳۲)
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۲.۴۹ ۱.۷۷ ۷۹۸,۵۹۲.۰۸ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۰.۰۷) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۰.۱۶) (۰.۸۷) (۴۴.۶۹) (۹۵.۹۵)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۱.۹۹) (۲.۳۱) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۸)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۲.۴۱) (۲.۴۷) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۹۹ ۰.۳۵ ۳,۴۸۸.۵۴ ۲۶۳.۵۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱.۴۹ ۰.۶۲ ۲۲,۲۸۶.۷۴ ۸۶۲.۲۹
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۰.۱۳) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۴۲) (۳.۱۴) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۱.۲۹) (۲.۵) (۹۹.۱۴) (۹۹.۹۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰.۵۱ ۰.۵۳ ۵۴۵.۰۷ ۵۹۷.۳۲