صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱.۵۹ ۱.۸۹ ۳۲,۰۰۸.۳۲ ۹۱,۷۷۳.۰۴
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۰.۸۱ ۰.۵ ۱,۷۷۷.۹۲ ۵۲۲.۷۵
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (۱.۹۲) (۱.۳۳) (۹۹.۹۲) (۹۹.۲۵)
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۰.۴۹) (۰.۴۱) (۸۳.۶۳) (۷۷.۶۳)
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۰.۵۵ ۰.۴۵ ۶۳۳.۰۲ ۴۰۹.۴۳
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۰.۹۹) (۱.۱۵) (۹۷.۳۹) (۹۸.۵۵)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۱.۳۳) (۱.۱۴) (۹۹.۲۵) (۹۸.۵۱)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۱.۱۲) (۱.۱۲) (۹۸.۳۵) (۹۸.۳۵)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۸۶) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰.۳ ۰.۴۳ ۲۰۱.۵۱ ۳۸۵.۹۱
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱.۶۷ ۱.۳۲ ۴۲,۷۳۷.۴۸ ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۰.۳۱ (۰.۰۷) ۲۰۵.۰۵ (۲۳.۸۵)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ (۰.۹۱) (۰.۹۶) (۹۶.۴۹) (۹۷.۰۳)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۷۳) (۰.۶۴) (۹۳.۰۹) (۹۰.۳۴)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۸۷) ۰