صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۲۵ ۲.۳۳ ۳۳۷,۶۳۵.۷۵ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۹۷ ۰.۶۳ ۳,۲۴۶.۳۴ ۹۰۲.۸
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۷ ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۰۵ ۲.۶۷ ۱۶۳,۰۹۹.۱۶ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۰۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۴۷) (۱.۶۴) (۹۹.۵۶) (۹۹.۷۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۱۸) ۰.۳۹ (۴۸.۰۶) ۳۱۷.۳۹
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۲۶ ۱.۵۶ ۹,۴۸۹.۱ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۰۶ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۲,۳۶۸.۴۶ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۶۷ ۰.۳ ۱,۰۴۴.۰۹ ۱۹۸.۶۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۱۳ ۲.۴۹ ۲۱۷,۱۰۰.۷۹ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۷.۶۴ ۴۶۷.۵۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۳۳) (۰.۲۲) (۷۰.۰۳) (۵۵.۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۴ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۳۱ ۱.۵۴ ۱۱,۳۵۰.۵۳ ۲۶,۲۰۰.۴