صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ ۰ ۰ (۰.۸۱) ۰
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ (۰.۸۶) (۰.۷۶) (۹۵.۸) (۹۳.۸۲)
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ۰.۴۶ ۰.۵۷ ۴۳۵.۹۳ ۷۰۴.۱۱
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۰.۵۸ ۰.۸۱ ۷۳۱.۷۸ ۱,۸۳۱.۰۸
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۲.۷۵) (۲.۳۵) (۱۰۰) (۹۹.۹۸)
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ (۱.۸۱) (۱.۴۸) (۹۹.۸۷) (۹۹.۵۷)
۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۹ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۶۸) ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۰.۶۷ ۰.۶۵ ۱,۰۶۴.۱۶ ۹۶۷.۲۵
۱۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۰.۴ ۰.۵۳ ۳۳۶.۵۳ ۵۸۹.۰۱
۱۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۰.۶ ۰.۶۹ ۷۸۹.۹۸ ۱,۱۱۳.۴۵
۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۰.۳۵ ۰.۲۱ ۲۵۴.۰۸ ۱۱۱.۴۷
۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ (۱.۰۹) (۱.۰۱) (۹۸.۱۷) (۹۷.۵)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۰ ۰ ۰.۱۳ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۰.۴۶ ۰.۸۷ ۴۴۲.۱ ۲,۲۳۶.۸۵
۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۰.۴ ۰.۶۸ ۳۲۲.۴۴ ۱,۰۷۳.۷۵