صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱) ۰
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۰۱) (۱.۵۳) (۹۷.۵) (۹۹.۶۴)
۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۳۷ ۰.۷ ۲۸۳.۰۸ ۱,۱۶۵.۴۲
۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۹۴ ۲.۷۶ ۱۱۰,۶۱۳.۴۲ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲) (۱.۹۳) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۷۵) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۵۳ ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۶۱) (۰.۳۷) (۸۹.۳۹) (۷۴.۱۸)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۰۱) (۲.۵۱) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۳ ۰.۴۳ ۱۰.۳۲ ۳۸۲.۸۵
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۹۶ ۲.۲۶ ۱۲۰,۰۳۲.۷۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۲۱ ۴.۳۲ ۱.۰۱E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۸ ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۴۸) (۰.۲۷) (۸۳.۰۱) (۶۲.۷۳)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۰.۰۹) ۰.۱۵ (۲۷.۱۴) ۷۲.۶۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۳ ۲.۴ ۱۱,۱۱۶.۵۵ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۳.۵۶ ۴.۲۳ ۳.۴۷E+۰۷ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳