صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۶۷ ۰.۶۵ ۱,۰۳۲.۶۲ ۹۵۷.۵
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۲۳ ۰.۱۳ ۱۳۴.۸۵ ۵۹.۲۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۱.۲۱) (۱.۴۸) (۹۸.۸۲) (۹۹.۵۷)
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۰.۰۲ (۰.۰۷) ۹.۰۱ (۲۱.۹۴)
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۱۲ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۰۹ ۰.۱۴ ۳۶.۶۳ ۶۸.۴۹
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۷۴ ۰.۸۹ ۱,۳۵۶.۰۴ ۲,۴۵۷.۰۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۴۱۱.۸۵ ۲۹۸.۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۶) (۱) (۸۸.۹) (۹۷.۴۶)
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۰.۲۴ ۰.۱۷ ۱۴۰.۰۵ ۸۷.۳۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۰.۵۳ ۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۷۵.۱۶ ۱۱۹.۴۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۲) (۱.۳۹) (۹۸.۷۹) (۹۹.۳۹)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۰۹) ۰.۰۷ (۲۷.۰۳) ۳۱.۳۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۲۲) (۰.۳) (۵۴.۶۷) (۶۶.۶۹)
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰ ۰ (۰.۲۶) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰ ۰ ۰.۴۱ ۰