صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ (۰.۱۴) (۰.۲۵) (۴۰.۷۹) (۶۰.۱۶)
۴ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ۰.۱۹ ۰.۵۲ ۹۸.۹۵ ۵۶۵.۸
۵ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ۱.۷۶ ۲.۰۸ ۵۹,۱۰۸.۶۳ ۱۸۰,۴۵۵.۳
۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ۱.۳۷ ۱.۶ ۱۴,۳۳۱.۶ ۳۳,۲۹۵.۲۸
۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ۱.۳ ۱.۳۳ ۱۰,۸۷۱.۴۶ ۱۲,۲۱۵.۱۵
۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ۱.۳ ۱.۴ ۱۱,۱۶۶.۵۹ ۱۵,۹۴۵.۳۴
۱۱ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ ۰.۱۹ ۰.۲۹ ۱۰۰.۳۴ ۱۸۴.۱۲
۱۲ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۳۶.۷۷ ۳۴.۰۷
۱۳ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۰.۲۴ ۰.۲۲ ۱۳۸.۹۷ ۱۲۳.۶۶
۱۴ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ (۰.۰۷) (۰.۱۲) (۲۱.۶۶) (۳۴.۵۱)
۱۵ ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۰.۱۹ ۰.۱۱ ۱۰۰.۹۷ ۴۸.۲
۱۸ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۵۲.۱۱ ۴۷.۳۹
۱۹ ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ (۰.۳۷) (۰.۴۱) (۷۴.۳۷) (۷۷.۳۸)