صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۹) (۱.۲۵) (۹۶.۳۳) (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱.۱۶ ۱.۱۶ ۶,۶۲۱.۸۲ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ (۰.۱۸) (۰.۶۸) (۴۷.۸۴) (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۱.۵۵ ۱.۵۱ ۲۷,۶۲۱.۵۲ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ (۱.۴۴) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۱۵ ۱.۰۸ ۶,۴۲۶.۵۳ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ (۱.۴۳) ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۶ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۷۱ ۰.۷۲ ۱,۲۱۰.۷۳ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۲۶ ۱.۵۲ ۹,۴۴۴.۷۲ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۳۳) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۰.۱) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۲۱ ۱.۶۱ ۸,۱۰۶.۲۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۷۶ ۰.۸۹ ۱,۴۹۳.۳۳ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۳۶) (۱.۰۷) (۹۹.۳۱) (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۲ ۰.۷ ۱۰۹.۵ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۶ ۱.۹۶ ۳۲,۷۴۳.۹۵ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ ۰.۶۷ ۰