صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ ۰.۶۳ ۰.۸۸ ۹۰۴.۵۸ ۲,۳۰۸.۷۲
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ (۰.۰۶) ۰.۰۶ (۱۸.۲۷) ۲۲.۷۵
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰.۲۲ (۰.۰۹) ۱۲۴.۲۵ (۲۹.۱۳)
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۳.۲۸ ۲.۸۷ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۱.۳۱) (۱.۵) (۹۹.۱۸) (۹۹.۶)
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۳۴) (۲.۶۶) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۹)
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۴۴ ۰.۱۳ ۳۸۷.۸۸ ۶۰.۲۴
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۴۴) (۰.۷۱) (۸۰.۱۸) (۹۲.۶)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۴۶) (۱.۴۹) (۹۹.۵۳) (۹۹.۵۹)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۱۴ ۰.۲۴ ۶۸.۸۹ ۱۴۲.۷۵
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۵ ۰
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۱۷ ۰.۵۴ ۸۴.۹۲ ۶۱۳.۶۹
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۱۵۳.۳۳ ۱۲۰.۹۸
۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲.۸۲ ۲.۵۴ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰