صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ (۰.۹) (۰.۷۴) (۹۶.۳) (۹۳.۳۷)
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ (۰.۰۲) ۰ (۶.۳۵) ۰
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۳) ۰
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ (۰.۰۹) ۰.۰۷ (۲۷.۹۵) ۳۱.۴۶
۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ (۲.۸۵) (۲.۵۹) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ (۰.۲۶) ۰.۱۸ (۶۱.۴۷) ۹۵.۶۵
۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ (۰.۲۸) (۰.۰۴) (۶۳.۷۴) (۱۳.۸۱)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ (۰.۰۳) ۰.۱۹ (۱۱.۸۹) ۱۰۱.۴۴
۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ (۱.۴۷) (۱.۴۵) (۹۹.۵۵) (۹۹.۵۱)
۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ (۰.۶۵) (۰.۶۸) (۹۰.۸۷) (۹۱.۸۵)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ (۰.۴۲) (۰.۴۹) (۷۸.۶۸) (۸۳.۱۷)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ (۰.۴۶) (۰.۵۵) (۸۱.۶) (۸۶.۷۷)
۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ (۰.۲۷) (۰.۳۴) (۶۲.۵۲) (۷۱.۴۴)