صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰.۵۳ ۰.۵۲ ۵۸۹.۴۹ ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲.۰۹ ۲.۷۱ ۱۹۱,۷۵۲.۴۹ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲.۰۲ ۲.۶۲ ۱۴۶,۱۳۵.۷۲ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱.۳۵ ۱.۷۳ ۱۳,۴۸۲.۸ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۰.۴ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰ ۰ ۱ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱.۳۲ ۰.۷۵ ۱۱,۸۲۴.۹۷ ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ (۰.۹) (۱.۳۵) (۹۶.۳۵) (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱.۴۹ ۱.۲۳ ۲۱,۸۸۰.۴۴ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ (۰.۶۴) (۰.۵۶) (۹۰.۴۹) (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۵۷ ۱.۵۸ ۷۰۰.۷ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰ ۰ ۰.۵۴ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰ ۰ ۱.۷۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۲.۷۹ ۳.۷۳ ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۲.۶۷ ۱.۸۲ ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۲.۸۵ ۱.۳ ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱.۰۳ ۰.۷۸ ۴,۱۴۳.۴۵ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۲.۵۶ ۲.۱۸ ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۰.۳ ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۰ ۰ ۰.۳ ۰