صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.16 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
2 تصمیمات مجمع -تصمیم گیری در خصوص تغییرات امیدنامه صندوق مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
3 تصمیمات مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
4 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
5 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
6 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
7 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
8 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
9 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
10 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
سایز صفحه