صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت سبدگردان مفید ۱۰,۰۰۰
۲ گروه خدمات بازار سرمایه مفید ۹۹۰,۰۰۰
تعداد کل ۱,۰۰۰,۰۰۰