صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ %۰.۶۳۴ %۰.۸۷۶
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ %۲.۷۴۹ %۲.۱۷۲
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ %۴.۶۴۵ %۲.۰۴۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ %۱۱.۵۱۴ %۱۰.۵۳۸
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ %۲۸.۷۹۴ %۲۰.۰۸۶
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ %۲۶.۲۴۶ (۰.۸۷۴)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ %۶۹۰۱.۳۶۹ %۵۳۷۳.۶۲۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۳۳۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%