صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۵۵۸)% (۰.۶۳۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۰.۳۲۶ %۰.۲۷۵
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۸.۰۰۸ %۶.۱۷۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۱۵.۱۶ %۸.۸۶۴
۶ ماه ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۱۸.۶۸ %۸.۸۷۷
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۷۳۴)% (۳۲.۰۰۹)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ %۶۱۹۸.۸۹۱ %۴۹۱۵.۷۸۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۳۳۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%