صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۳۶۳)% (۰.۶۶۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۰.۱۸۱)% (۰.۴۶۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۵.۳۹)% (۸.۱۵۴)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۷.۷۱)% (۱۲.۲۸۳)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۵.۳۹)% (۱۰.۱۵۴)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ (۸.۸۵)% (۱۰.۲۷۸)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ %۶۳۱۷.۳۰۳ %۴۸۹۲.۲۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۸۴)% (۹.۵۵)%