صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۴.۵۴۳ %۵.۳۷۲
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۴.۶۲۲ %۵.۵۹۷
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۲.۴۶۸ %۱.۹۴۵
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۳.۰۷۲ (۱.۶۸۴)%
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۶۰.۰۴۲ %۵۴.۷۶
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۸۶.۷۹۸ %۴۴.۰۲۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۱۲۶۶.۰۷۱ %۱۲۰۰.۸۶۱
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ %۱۱۰۲۵.۸۷۴ %۸۰۹۸.۲۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۵۸)% (۱۰.۱۶)%