صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۰.۲۷۳)% (۰.۱۹۳)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ %۵.۲۶۶ %۶.۰۶۲
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ %۷.۹۵۳ %۷.۵۲۳
۳ ماه اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۳.۲۸۱)% (۱.۹۸۴)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ %۳.۲۹۲ %۲.۱۲۱
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ %۸.۵۲۸ %۲.۷۰۹
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ %۹۱.۱۰۱ %۷۴.۴۶۶
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ %۸۳۳.۷۳۷ %۷۸۸.۱۴۹
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ %۱۱۵۶۱.۳۳۹ %۸۲۷۱.۹۴۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۵۸)% (۱۰.۱۶)%