صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۵۹۲)% (۰.۸۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۳.۴۲)% (۲.۹۲۸)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۱۷۹)% %۲.۲۶۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۱۰.۱۹۲)% (۷.۹۰۶)%
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ (۰.۴۶۲)% %۰.۸۵۹
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ %۱۶.۸۹۱ %۷.۵۴
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ %۶۱۵۱.۶۱۸ %۴۸۹۴.۳۱۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۸۳۳۵۴ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۹۹.۷۸)%