صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۳۴۸)% (۰.۴۷۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ (۰.۸۳۷)% (۲.۴۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۴.۸ %۵.۲۷۶
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۳۳.۷۳۷ %۳۲.۶۳۲
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۲۲.۹۸ %۱۴.۰۱۵
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۴۲.۲۳۷ %۳۳.۳۱۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ %۸۰۸۴.۸۴۵ %۶۱۱۵.۸۶۲
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۸۴)% (۹.۵۵)%