صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۱.۶۴۱)% (۲.۳۸۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ (۰.۸۱۹)% (۱.۰۳۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ %۴.۵۹ %۲.۶۹۵
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ %۳.۵۲۳ %۰.۴۸۶
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ %۱۳.۸۴۴ %۹.۴۰۶
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ %۷.۴۵۶ %۱.۲۸۷
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ %۱۱۲.۷۶۹ %۷۷.۵۸۱
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ %۱۰۸۲.۴۹۳ %۹۹۴.۱۰۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ %۱۱۷۵۹.۱۴۱ %۸۲۳۷.۷۸۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹.۵۸)% (۱۰.۱۶)%