صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ (۱.۹۹۸)% (۱.۲۸۳)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ (۲.۳۳)% (۱.۸۳۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ %۵.۴۴۴ %۵.۶۹۹
۶ ماه ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ %۶.۰۴ %۹.۷۶۶
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ %۱۶.۹۱۱ %۲۰.۴۲۵
تا زمان انتشار ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ %۶۸۶۵.۹۹۴ %۵۶۱۶.۱۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۱.۵۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷.۸۴)% (۹.۵۵)%