مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تایید مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/05/19
2 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1396/04/13 دریافت خبر 1396/04/14
3 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز صندوق پیشرو مورخ 96.04.13 دریافت خبر 1396/03/21
4 تغییر مدیر صندوق دریافت خبر 1395/12/24
5 برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو دریافت خبر 1395/10/27
6 مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/05/11
7 دعوت به مجمع سالیانه و تغییر سهامدار ممتاز مورخ 95.03.30 دریافت خبر 1395/03/19
8 مجمع تمدید پیشرو 94/10/30 دریافت خبر 1394/12/15
9 تمدید دوره فعالیت و تغییر در سهامداران ممتاز دریافت خبر 1394/10/20
10 تاییدیه سازمان بورس مجمع مورخ 1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
11 مجمع عمومی سالیانه-انتخاب حسابرس-حق الزحمه حسابرس و...مورخ1394.04.23 دریافت خبر 1394/07/01
12 نامه دعوت سازمان بورس مجمع سالانه مورخ 94.04.23 دریافت خبر 1394/05/28
13 دعوت به مجمع مورخ 94.04.23 بابت تغییر حسابرس دریافت خبر 1394/05/28
14 مجمع افزایش هزینه نرم افزار مورخ1394/02/01 دریافت خبر 1394/05/14
15 حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری دریافت خبر 1393/09/24
16 تصویب صورت های مالی سالانه صندوق منتهی به 1392/01/30 دریافت خبر 1393/09/24
17 حذف کلیه هزینه های متغیر کارمزد ابطال دریافت خبر 1393/09/24
18 صورتجلسه مجمع موسس دریافت خبر 1393/09/24
19 مجمع تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق دریافت خبر 1393/04/16
20 صورتجلسه مجمع تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق دریافت خبر 1393/02/21
21 تشکیل صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو +تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه¬گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران دریافت خبر 1392/06/24
22 تصمیم‌گیری در خصوص پایان دوره یا تمدید دوره فعالیت صندوق؛ دریافت خبر 1392/05/20
23 صورتجلسه مجمع افزایش هزینه های دسترسی دریافت خبر 1392/05/14
24 بلامانع بودن افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار تارنماو خدمات پشتیبانی دریافت خبر 1392/05/14
25 تغییر در امید نامه+هزینه دسترسی به نرم افزار دریافت خبر 1392/04/25
26 صورت وضعیت عملکرد سالیانه صندوق منتهی به 1392.01.30 دریافت خبر 1392/03/26
27 تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 دریافت خبر 1391/10/05
28 اعمال هزینه ارزش افزوده دریافت خبر 1391/02/16
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق