صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۲۲,۰۲۳,۷۴۴ ۷۸.۶۷ % ۲,۶۷۰,۱۸۰ ۹.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۵,۱۲۱ ۱۰.۳۸ % ۳۹۴,۵۲۳ ۱.۴۱ % ۶,۰۶۸,۸۲۶ ۲۱.۶۸ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۲۱,۷۸۰,۰۲۶ ۷۹.۳۷ % ۲,۶۶۸,۹۷۳ ۹.۷۳ % ۰ ۰ % ۲,۵۹۶,۵۶۱ ۹.۴۶ % ۳۹۴,۲۶۹ ۱.۴۴ % ۵,۹۶۳,۳۲۸ ۲۱.۷۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۲۱,۱۳۰,۸۳۵ ۷۹.۰۵ % ۲,۶۶۷,۳۲۴ ۹.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۵۳۹,۲۲۵ ۹.۵ % ۳۹۴,۰۶۵ ۱.۴۷ % ۵,۷۵۷,۶۸۲ ۲۱.۵۴ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۲۰,۵۸۷,۶۴۴ ۷۸.۸۴ % ۲,۶۸۳,۱۴۳ ۱۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۸,۷۲۹ ۹.۳۸ % ۳۹۳,۸۶۱ ۱.۵۱ % ۵,۶۵۲,۴۴۵ ۲۱.۶۵ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۲۰,۲۲۱,۱۴۱ ۷۸.۶۴ % ۲,۶۸۳,۳۸۲ ۱۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۶,۷۰۱ ۹.۴ % ۳۹۳,۶۵۸ ۱.۵۳ % ۵,۶۱۲,۶۸۴ ۲۱.۸۳ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲۰,۲۲۱,۱۴۱ ۷۸.۶۴ % ۲,۶۸۲,۱۷۷ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۶,۷۰۱ ۹.۴ % ۳۹۳,۴۵۵ ۱.۵۳ % ۵,۶۱۲,۶۸۴ ۲۱.۸۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۲۰,۲۲۱,۱۴۱ ۷۸.۶۹ % ۲,۶۸۰,۹۷۴ ۱۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۰۰,۲۴۵ ۹.۳۴ % ۳۹۳,۲۵۲ ۱.۵۳ % ۵,۶۱۲,۶۸۴ ۲۱.۸۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۹,۸۶۲,۹۱۱ ۷۸.۴۸ % ۲,۶۸۳,۴۴۲ ۱۰.۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۹,۲۳۳ ۹.۱۶ % ۴۴۴,۹۱۷ ۱.۷۶ % ۵,۴۴۵,۶۱۳ ۲۱.۵۲ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۲۰,۰۹۸,۳۳۱ ۷۸.۸۷ % ۲,۶۷۹,۵۴۳ ۱۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۴,۳۹۳ ۸.۸۹ % ۴۳۹,۱۹۰ ۱.۷۲ % ۵,۴۹۵,۸۶۱ ۲۱.۵۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۹,۷۴۳,۱۰۱ ۷۸.۸۲ % ۲,۶۷۸,۳۴۲ ۱۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۶,۷۶۶ ۸.۷۳ % ۴۳۸,۹۲۷ ۱.۷۵ % ۵,۴۱۵,۸۱۱ ۲۱.۶۲ %