صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر حداقل سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
منبع -
مقدمه به اطلاع سرمایه گذاران گرامی می رساند پیرو تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک «پیشرو»
متن خبر

به اطلاع سرمایه گذاران گرامی می رساند پیرو تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک «پیشرو» مورخ 1390/08/14 از تاریخ 1390/10/19 به غیر از مدیر، موسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار به یک واحد سرمایه گذاری کاهش یافت.

پیوست