صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی -
عنوان خبر ثبت رکورد بالاترین نرخ از زمان پذیره نویسی تا کنون
منبع -
مقدمه بالاترین نرخ NAV از بدو تاسیس این صندوق تا تاریخ 1391/07/08
متن خبر

به اطلاع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در صندوق پیشرو می رساند با توجه به چیدمان مناسب دارائیها و ترکیب پرتفوی بهینه برای این صندوق شاهد محاسبه بالاترین نرخ NAV از بدو تاسیس این صندوق تا تاریخ 1391/07/08 بوده ایم .
این رشد سود آوری را به دارندگان واحدهای این صندوق تبریک عرض نموده و همراهی شما را ارج می نهیم.

مدیر صندوق سرمایه گذاری پیشرو

پیوست