صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01
منبع -
مقدمه کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری مدير ثبت ب) بخش متغير: حذف گردید
متن خبر

 

8-4- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه

شرح

دریافت‌کننده

 

 

کارمزد صدور

الف) بخش ثابت:

مبلغ 20,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتی‌که صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیماندة واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد، کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد)

مدير ثبت

ب ) بخش متغير:

یک در هزار مبلغ سرمايه‌گذاري تا سقف 500,000 ريال براي هر بار سرمايه‌گذاري

مدير ثبت

کارمزد ابطال

الف) بخش ثابت :

مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری

 

مدير ثبت

 

 

پیوست
مشاهده پیوست