صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر موافقت با تمدید فعالیت صندوق به مدت سه سال
منبع -
مقدمه طی نامه شماره 121/216820 مورخه 1392.01.26 در پاسخ به نامۀ شمارۀ 4946/504 مورخ 30/10/1391، موضوع درخواست تمدید دورۀ فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو، به اطلاع می‌رساند؛ با ادامه فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو به مدت 3 سال موافقت می گردد.
متن خبر

طی نامه شماره 121/216820 مورخه 1392.01.26 در پاسخ به ­نامۀ شمارۀ 4946/504 مورخ 30/10/1391، موضوع درخواست تمدید دورۀ فعالیت صندوق سرمایه­گذاری مشترک پیشرو، به اطلاع می‌رساند؛ با ادامه فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو به مدت 3 سال موافقت می­گردد.

 

پیوست