صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 و 14:30
منبع -
مقدمه دعوت به مجمع - اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای صندوق و افزودن کارمزد رتبه بندی عملکرد به امیدنامه صندوق مورخ 1402.06.06 ساعت 14 و 14:30
متن خبر

به استحضار می رساند، مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به جدول هزینه ها و موضوع تصمیم گیری در خصوص اختصاص واحدهای جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق، روز دوشنبه مورخ 1402/06/06 ساعت 14 و 14:30 به نشانی بلوار آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک 51، طبقه 7 ، تشکیل می گردد. 

پیوست