صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر موضوع: دعوت به مجمع سالیانه صندوق پیشرو
منبع -
مقدمه با احترام؛ به استحضار می رساند مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع تصویب صورتهای مالی و ارائه گزارش حسابرس تشکیل می گردد. لذا خواهشمند است آن مدیریت محترم نماینده خود را جهت شرکت در این مجمع که در روز چهارشنبه مورخ 11/04/1393 ساعت 15 در محل آدرس خیابان کریم خان...
متن خبر

با احترام؛ به استحضار می رساند مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو طبق ماده 28 اساسنامه، با موضوع تصویب صورتهای مالی و ارائه گزارش حسابرس تشکیل می گردد. لذا خواهشمند است آن مدیریت محترم نماینده خود را جهت شرکت در این مجمع که در روز چهارشنبه مورخ 11/04/1393 ساعت 15 در محل آدرس خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا ، پلاک 1، طبقه دوم برگزار می شود معرفی فرمایند.

 

پیوست