صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه
عنوان خبر تغییرات اساسنامه و امید نامه
منبع -
مقدمه آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه پیرو تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک «پیشرو» مورخ 1390/08/14 به شرح ذیل می باشد بند 1-4 پیوست دو اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، موسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار یک واحد سرمایه گذاری می باشد." عبارت "فقط يك...
متن خبر

 

پیوست