صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
61 تصمیمات مجمع -پیشرو-اساسنامه-کدال-تجزیه وکاهش ارزش اسمی-انتقال ممتاز 98.12.20 ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
62 تصمیمات مجمع -پیشرو-امیدنامه-کدال-کاهش ارزش اسمی-کارمزد ارکان-بازارپایه 98.12.20 ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
63 تصمیمات مجمع -پیشرو -افزایش سقف 98.12.20 ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
64 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۷
65 تعدیل قیمت اوراق بهادار در صندوق ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
66 پیشرو- اسامی حاضرین در جلسه مجمع 98.12.20 ۱۳۹۸/۱۲/۲۰
67 دعوت به مجمع پیشرو-تغییر ارزش مبنا به ده هزار ریال-انتشار کدال-انتقال واحد ممتاز-افزایش سقف واحدها-خرید در بازار پایه فرابورس- تغییر هزینه متولی 98.12.20 ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
68 تصمیمات مجمع: تصویب تغییر سقف سرمایه گذاری و تفییر سال مالی صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
69 تصمیمات مجمع تصویب صورت های مالی سالانه و تغییر رکن حسابرس صندوق پیشرو مورخ 98.04.04 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
70 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1398/04/04 ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
سایز صفحه