صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر صورت وضعیت عملکرد سالیانه صندوق منتهی به 1392.01.30
منبع -
مقدمه گزارش عملکرد دوره سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک"پیشرو" منتهی به تاریخ 30/01/1392 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود، در تاریخ 16/01/1391 تحت شماره 10851 نزدسازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 31/01/1390 به شماره 27323 نزد سازمان ثبت شرکتها و ...
متن خبر

گزارش عملکرد دوره سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک"پیشرو" منتهی به تاریخ 30/01/1392

 

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب  می‌شود، در تاریخ 16/01/1391 تحت  شماره 10851  نزدسازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ 31/01/1390 به شماره 27323 نزد سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است. هدف ازتشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌های مالی و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق درسهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمدثابت و ... سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (5) اساسنامه، 2 سال است که طی نامه شماره 216820-121 مورخ 17/12/1389 سازمان بورس اوراق بهادار و تصمیمیات مجمع صندوق مورخ 24/01/1392 به مدت 3 سال دیگر تمدید شده است.

مرکز اصلی صندوق تهران، خیابان کریمخان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک 1، واقع شده و صندوق دارای 18 شعبه است.

 

صندوق پیشرو در تاریخ 30/01/1391 :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): 601  نفر

مجموع واحد های سرمایه گذاری : 128.301

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری : 145.990.282.523 ریال

NAV ابطال : 1.137.873 ریال

NAV صدور : 1.154.183ریال

 

 

صندوق پیشتاز در تاریخ 30/01/1392 :

تعداد سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی): 771 نفر

مجموع واحدهای سرمایه گذاری: 88.143 واحد

خالص ارزش داراییهای متعلق به دارندگان واحد های سرمایه گذاری: 152.862.622.882ریال

NAV ابطال : 1.734.259ریال

NAV صدور : 1.758.471 ریال

 

 

 

در طول این دوره صورتهای مالی هر سه ماه یکبار تهیه و طبق اساسنامه شش ماهه و سالانه آن مورد حسابرسی قرار گرفته است لازم به ذکر است تصمیمات مجمع و تغییرات اساسنامه در سایت مذکور موجود می باشد.

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق پیشتاز مطابق با ماده 54 اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس  http://www.pishrofund.comدرج گردیده است.

 

 

 

 

 

باتشکر

هادی مهری

مدیرعامل

 
 

پیوست
مشاهده پیوست