صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1402.03.06
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1402.03.06
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست