صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در مجمع - تغییر نام صندوق مورخ 1402.08.30
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست