صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع تصمیم گیری در خصوص حذف رکن ضامن نقدشوندگی از ارکان صندوق
منبع -
مقدمه بسمه تعالی صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو 1- تشکیل جلسه : مجمع صندوق سرمایه¬گذاری مشترک پیشرو ثبت شده به شماره 27323 نزد مرجع ثبت شرکت¬ها و ثبت شده به شماره 10851 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور 100 درصد صاحبان واحد های سرمایه¬گذاری ممتاز رأس ساعت 15 روزسه‌شنبه مورخ 26/01/...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست