صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
31 اسامی حاضرین در مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
32 دعوت به مجمع - تغییر درصد واحد‌‌های قابل تملک توسط سرمایه‌گذاران مورخ 1401/06/12 ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
33 تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
34 اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
35 دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ 1401.04.15 ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
36 تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
37 اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
38 دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس، متولی و هزینه های نرم افزار مورخ 1401.03.16 ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
39 تصمیمات مجمع -تمدید دوره فعالیت صندوق و انتقال واحد ممتاز مورخ 1400.12.01 ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
40 تصمیمات مجمع -تغییر حسابرس صندوق مورخ 1400.11.17 ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
سایز صفحه