صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۳۲۱ ۱۳۹۰/۰۳/۱۵ ۰ (۲.۹۷) (۰.۰۸) (۱۰۰)
۳۳۲۲ ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۳۳۲۳ ۱۳۹۰/۰۳/۱۳ ۰ ۰ (۰.۰۴) ۰
۳۳۲۴ ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ ۰ ۳.۰۶ (۰.۰۸) ۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲
۳۳۲۵ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ (۰.۱۷) (۰.۱۱) (۴۵.۴) (۳۲)
۳۳۲۶ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ ۱.۷ ۱.۰۳ ۴۷,۵۶۶.۸۵ ۴,۰۷۶.۰۴
۳۳۲۷ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ ۱.۸۳ ۱.۰۸ ۷۳,۹۱۴.۲۷ ۴,۸۸۰
۳۳۲۸ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ (۲.۳۱) (۱.۷۷) (۹۹.۹۸) (۹۹.۸۵)
۳۳۲۹ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ (۱.۱۶) (۳.۱۶) (۹۸.۵۸) (۱۰۰)
۳۳۳۰ ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۳۳۳۱ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ ۰ ۲.۲۶ ۰.۷۲ ۳۴۶,۹۱۳.۲۱
۳۳۳۲ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ (۲.۳۸) (۲.۲۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۷)
۳۳۳۳ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ (۰.۵۵) (۰.۷۶) (۸۶.۸۷) (۹۳.۸۱)
۳۳۳۴ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲ ۰.۱۴ ۰.۰۲ ۶۹.۴۹ ۶.۲۱
۳۳۳۵ ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ (۰.۳۹) (۰.۳۸) (۷۵.۶۷) (۷۵.۳۳)
۳۳۳۶ ۱۳۹۰/۰۲/۳۱ ۰.۳۲ ۰.۴۷ ۲۲۱.۲۶ ۴۵۰.۹۶
۳۳۳۷ ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۳۳۳۸ ۱۳۹۰/۰۲/۲۹ ۰ ۰.۳۶ ۰.۶۳ ۲۶۸.۱۸
۳۳۳۹ ۱۳۹۰/۰۲/۲۸ ۰.۷۱ ۰.۶۵ ۱,۲۳۸.۲۳ ۹۶۲.۳۱
۳۳۴۰ ۱۳۹۰/۰۲/۲۷ ۰.۹۴ ۰.۰۵ ۲,۹۰۵.۴۳ ۲۱.۴۲