صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۱.۹۲ ۲.۴۶ ۱۰۲,۷۷۳.۴۸ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۰.۷۱ ۱.۲۴ ۱,۲۲۴.۵۶ ۹,۰۱۰.۳۲
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ (۰.۶۵) (۰.۳۸) (۹۰.۵۹) (۷۴.۷۷)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۳۷ ۳.۱۴ ۵۱۹,۱۴۷.۸۵ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۱.۰۵) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۲.۰۷ ۳.۱۸ ۱۷۷,۰۷۴.۳۹ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۰.۱۸ (۰.۰۷) ۹۵.۷۹ (۲۲.۸۳)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۰.۴۹ ۰.۲۴ ۵۰۲.۷۷ ۱۴۳.۵۵
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۳.۹۶ ۴.۴۳ ۱.۴۴E+۰۸ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۲.۶۷ ۳.۹۲ ۱.۴۹E+۰۶ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۰.۹۷) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰ ۰ (۰.۱۸) ۰
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۲.۵۵ ۴.۰۹ ۹۶۶,۳۷۵.۲۹ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱.۵۳ ۱.۸۲ ۲۵,۸۷۸.۲۶ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۳۴) (۰.۳۲) (۷۰.۸۱) (۶۸.۵۶)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۸۳ ۳.۷۲ ۲.۶۵E+۰۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۰.۸۵) ۰