صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ (۰.۱۴) (۰.۱۱) (۳۹.۷۷) (۳۲.۹۵)
۲۲ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱.۳۴ ۱.۹۵ ۱۲,۷۳۳.۶۶ ۱۱۴,۴۳۸.۹۶
۲۳ ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ ۰ ۰ (۰.۰۶) ۰
۲۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ ۰ ۰ ۰.۳۴ ۰
۲۵ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ ۲.۷۷ ۳.۰۸ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱
۲۶ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱.۱۱ ۱.۲۹ ۵,۴۷۸.۱ ۱۰,۷۴۱.۸۳
۲۷ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ ۰.۶۷ ۰.۷۶ ۱,۰۳۳.۶۱ ۱,۵۰۷.۸۳
۲۸ ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ (۰.۹۹) (۱.۰۶) (۹۷.۳۶) (۹۷.۹۷)
۲۹ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ ۰.۷۳ ۰.۹۵ ۱,۳۳۰.۹۵ ۳,۰۶۴.۰۹
۳۰ ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ ۰ ۰ ۰.۰۶ ۰
۳۱ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۱۲ ۰
۳۲ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ (۰.۱۳) ۰.۱۱ (۳۷.۶۹) ۴۸.۴۳
۳۳ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ (۰.۱۹) (۰.۲۹) (۴۹.۷۱) (۶۴.۹)
۳۴ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ (۱.۷۶) (۱.۹۱) (۹۹.۸۵) (۹۹.۹۱)
۳۵ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ (۱.۳۱) (۱.۷۶) (۹۹.۱۹) (۹۹.۸۵)
۳۶ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (۰.۱۷) (۰.۳۷) (۴۶.۵۱) (۷۳.۸۴)
۳۷ ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۹ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ ۰.۵۵ ۰.۸۵ ۶۴۲.۴۴ ۲,۰۹۶.۴۳
۴۰ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ (۰.۱۴) (۰.۳۲) (۳۹.۰۸) (۶۹.۳۱)