صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ (۰.۸) (۰.۶۶) (۹۴.۶۸) (۹۱.۱۲)
۲۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۳۵.۴۹ ۴۸.۷۱
۲۳ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۲۴ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ (۰.۰۳) ۰ (۱۰.۹۵) ۰
۲۵ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ ۰.۱ ۰.۲ ۴۵.۴۷ ۱۱۰.۸۵
۲۶ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ (۰.۱۴) (۰.۰۶) (۴۰.۷۸) (۲۰.۸۱)
۲۷ ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۲۸ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ (۰.۷۵) (۰.۶۹) (۹۳.۶۲) (۹۲.۰۲)
۲۹ ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ (۰.۴۷) (۰.۶۷) (۸۲.۱۱) (۹۱.۴۴)
۳۰ ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۰.۱۱) ۰
۳۱ ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ ۰ ۰ (۱.۲۱) ۰
۳۲ ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ ۰.۱ ۰.۴۴ ۴۲.۶۵ ۳۹۵.۲۸
۳۳ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ (۰.۴) (۰.۲۷) (۷۶.۸۸) (۶۳.۱۵)
۳۴ ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ (۰.۴۷) (۰.۷۳) (۸۱.۸۶) (۹۳.۰۶)
۳۵ ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۳۶ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ (۰.۱۷) (۰.۲۷) (۴۶.۴۳) (۶۳.۰۳)
۳۷ ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۳۸ ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ (۰.۰۲) ۰ (۶.۷۹) ۰
۳۹ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ (۰.۴۷) (۰.۵۶) (۸۱.۸۷) (۸۷.۱۵)