صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۷,۱۰۳,۴۷۷ ۷۲.۴۱ % ۱,۹۶۶,۹۲۹ ۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۴,۴۵۵,۸۳۶ ۱۸.۸۷ % ۹۲,۹۷۹ ۰.۳۹ % ۳,۸۶۰,۵۳۰ ۱۶.۳۴ %
۲۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۱۶,۲۴۸,۷۰۵ ۷۲.۳۵ % ۱,۹۶۲,۲۰۸ ۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۳,۸۱۵ ۱۸.۵ % ۹۲,۹۴۰ ۰.۴۱ % ۳,۶۴۷,۰۱۸ ۱۶.۲۴ %
۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۶,۲۴۸,۷۰۵ ۷۲.۳۷ % ۱,۹۶۱,۸۳۹ ۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۴,۱۴۹,۶۳۶ ۱۸.۴۸ % ۹۲,۹۰۱ ۰.۴۱ % ۳,۶۴۷,۰۱۸ ۱۶.۲۴ %
۲۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۶,۲۴۸,۷۰۵ ۷۲.۹۷ % ۱,۹۶۱,۴۷۰ ۸.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۵,۷۷۳ ۱۷.۸۱ % ۹۲,۸۶۲ ۰.۴۲ % ۳,۶۴۷,۰۱۸ ۱۶.۳۸ %
۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۵,۵۵۵,۱۲۷ ۷۴.۷۷ % ۱,۹۵۷,۷۳۸ ۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۳,۱۵۳,۲۶۴ ۱۵.۱۶ % ۱۳۷,۸۴۸ ۰.۶۶ % ۳,۴۱۰,۸۶۵ ۱۶.۴ %
۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱۵,۰۵۷,۱۲۵ ۷۳.۸۹ % ۱,۹۵۶,۳۱۳ ۹.۶ % ۰ ۰ % ۳,۲۶۸,۶۲۷ ۱۶.۰۴ % ۹۶,۶۴۲ ۰.۴۷ % ۳,۳۰۱,۷۷۷ ۱۶.۲ %
۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۴,۶۷۹,۴۱۲ ۷۴.۵۷ % ۱,۹۵۲,۵۷۵ ۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۵۸,۰۱۳ ۱۵.۰۳ % ۹۶,۶۰۱ ۰.۴۹ % ۳,۲۰۴,۰۸۹ ۱۶.۲۸ %
۲۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳,۹۹۹,۱۶۵ ۷۴.۷۳ % ۱,۹۵۱,۳۱۴ ۱۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۴,۱۶۰ ۱۴.۴۴ % ۷۷,۶۸۴ ۰.۴۱ % ۳,۰۴۲,۳۲۳ ۱۶.۲۴ %
۲۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۱۳,۴۲۳,۰۵۴ ۷۵.۵۴ % ۱,۹۴۶,۸۵۰ ۱۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۱,۱۸۴ ۱۳.۰۶ % ۷۷,۶۵۵ ۰.۴۴ % ۲,۹۵۰,۳۶۳ ۱۶.۶ %
۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱۳,۴۲۳,۰۵۴ ۷۵.۵۵ % ۱,۹۴۶,۴۸۴ ۱۰.۹۶ % ۰ ۰ % ۲,۳۱۹,۱۴۱ ۱۳.۰۵ % ۷۷,۶۲۶ ۰.۴۴ % ۲,۹۵۰,۳۶۳ ۱۶.۶۱ %