صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۱.۸) (۲.۷) (۹۹.۸۷) (۱۰۰)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۰.۰۱ ۰ ۱.۸۵ ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۰.۹۳) (۱.۰۸) (۹۶.۷۳) (۹۸.۰۸)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۶۴) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۱.۹۹ ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۱.۶۹ ۲.۰۱ ۴۴,۶۲۷.۳۱ ۱۴۱,۸۳۶.۱۷
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۲.۱۳ ۲.۸۲ ۲۱۸,۱۷۹.۸۵ ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۲.۰۷ ۲.۶۷ ۱۷۸,۵۵۲.۱۴ ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۵۶ ۱.۹۳ ۲۸,۲۶۵.۳۴ ۱۰۸,۶۴۵.۲۱
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۹۲) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۰۴ ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱.۴۵ ۱.۰۳ ۱۹,۳۶۴.۴۶ ۴,۱۰۳.۵۳
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱.۶ ۲.۹۳ ۳۳,۰۷۰.۲۴ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱.۳۷ ۰.۹۷ ۱۴,۱۱۸.۸۵ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۰۸ ۳.۵۴ ۶.۵۵E+۰۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰.۵۵ ۰.۶۵ ۶۲۹.۷۸ ۹۶۵.۸۷
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۴۲ ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۳۲ ۱.۴۱ ۱۲,۰۷۴.۷۸ ۱۶,۲۰۵.۳