صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۲۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۰.۴ ۰.۱۲ ۳۲۹.۵۷ ۵۵.۶۷
۱۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ (۰.۵۶) (۰.۶۴) (۸۷.۰۲) (۹۰.۳۴)
۱۲۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۰.۹۴ ۰.۹۲ ۲,۹۹۲.۱۹ ۲,۷۱۷.۴۱
۱۲۵ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۲۷ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (۰.۰۶) ۰ (۱۸.۲۶) ۰
۱۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۳۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ (۰.۰۴) ۰ (۱۲.۱۵) ۰
۱۳۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۰.۷۶ ۰.۶۵ ۱,۴۶۷.۰۸ ۹۵۸.۳۶
۱۳۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ (۰.۹) (۰.۶۴) (۹۶.۳۵) (۹۰.۳۸)
۱۳۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۰.۴۵ ۰.۴۴ ۴۱۷.۰۹ ۳۹۶.۷۱
۱۳۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۰ ۰ ۰.۲۹ ۰
۱۳۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۳۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۰.۰۲ ۰.۱۲ ۷.۵۵ ۵۶.۶۹
۱۳۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ (۰.۰۱) (۰.۰۳) (۴.۷۲) (۱۱.۷۴)
۱۳۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۱.۴۳ ۱.۴۸ ۱۷,۹۶۰.۹۱ ۲۱,۵۷۳.۳۵
۱۳۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱.۱۶ ۱.۱۴ ۶,۶۶۶.۶ ۶,۲۱۰.۱۴
۱۴۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ (۰.۸۹) (۰.۸۸) (۹۶.۱۶) (۹۶.۰۴)