صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ ۰.۲۲ (۰.۰۹) ۱۲۴.۲۵ (۲۹.۱۳)
۴۲ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ ۳.۲۸ ۲.۸۷ ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳
۴۳ ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۴۴ ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ ۰ ۰ (۰.۳۲) ۰
۴۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ (۱.۳۱) (۱.۵) (۹۹.۱۸) (۹۹.۶)
۴۶ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ (۲.۳۴) (۲.۶۶) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۹)
۴۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ ۰.۴۴ ۰.۱۳ ۳۸۷.۸۸ ۶۰.۲۴
۴۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ (۰.۴۴) (۰.۷۱) (۸۰.۱۸) (۹۲.۶)
۴۹ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۴۶) (۱.۴۹) (۹۹.۵۳) (۹۹.۵۹)
۵۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ (۰.۳۱) ۰
۵۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ (۰.۱۵) ۰
۵۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰.۱۴ ۰.۲۴ ۶۸.۸۹ ۱۴۲.۷۵
۵۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۵ ۰
۵۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰.۱۷ ۰.۵۴ ۸۴.۹۲ ۶۱۳.۶۹
۵۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۱۵۳.۳۳ ۱۲۰.۹۸
۵۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۲.۸۲ ۲.۵۴ ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۵۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۵۸ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۵۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱.۱۷ ۰.۸۱ ۶,۷۷۳.۲۸ ۱,۷۹۵.۸۳
۶۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰.۳۶ ۰.۰۵ ۲۶۸.۹۵ ۲۰.۱