صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱.۱۸ ۱.۳۴ ۷,۱۴۶.۳۹ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۲.۷۳) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۹۳) ۰
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ ۰.۹۴ ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۸۹) (۲.۷۳) (۹۹.۹) (۱۰۰)
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۴) ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۰۱) (۱.۵۳) (۹۷.۵) (۹۹.۶۴)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۳۷ ۰.۷ ۲۸۳.۰۸ ۱,۱۶۵.۴۲
۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱.۹۴ ۲.۷۶ ۱۱۰,۶۱۳.۴۲ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۲) (۱.۹۳) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۲)
۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۷۵) (۲.۹۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۱.۰۶) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۰.۵۳ ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۶۱) (۰.۳۷) (۸۹.۳۹) (۷۴.۱۸)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۰۱) (۲.۵۱) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۰.۰۳ ۰.۴۳ ۱۰.۳۲ ۳۸۲.۸۵
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱.۹۶ ۲.۲۶ ۱۲۰,۰۳۲.۷۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۲۱ ۴.۳۲ ۱.۰۱E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱