صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۰.۲۲ ۰
۶۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰.۲۳ ۰.۱۸ ۱۳۴.۰۵ ۹۵.۴۷
۶۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۲.۶۲ ۲.۵۷ ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۶۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰
۶۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰
۶۶ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (۰.۰۷) (۰.۳۴) (۲۲.۹۱) (۷۱.۵۷)
۶۷ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ (۲.۵۱) (۲.۵۶) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۶۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۰.۵۹ ۰.۵۱ ۷۵۱.۲۶ ۵۴۸.۵۱
۶۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ (۱.۷۲) (۲.۰۵) (۹۹.۸۲) (۹۹.۹۵)
۷۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ (۲.۴۲) (۲.۵۵) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۹)
۷۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۰ ۰ ۰.۱۶ ۰
۷۲ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۰ ۰ ۱.۳۷ ۰
۷۳ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ (۰.۴۴) (۰.۵۸) (۷۹.۸۹) (۸۸.۲۳)
۷۴ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ ۱.۴ ۱.۴۷ ۱۵,۷۸۹.۷۵ ۲۰,۷۳۲.۷۵
۷۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ (۰.۹۴) (۰.۹۹) (۹۶.۸۴) (۹۷.۳۶)
۷۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ (۲.۰۹) (۲.۶۴) (۹۹.۹۶) (۹۹.۹۹)
۷۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ ۰.۲ ۰.۲۹ ۱۰۵.۶ ۱۸۹.۶۹
۷۸ ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۷۹ ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۰.۰۵ ۰
۸۰ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۸۰.۲۴ ۱۰۲.۵۷