صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰ ۰ (۱.۰۸) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۸ ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ (۰.۴۸) (۰.۲۷) (۸۳.۰۱) (۶۲.۷۳)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۰.۰۹) ۰.۱۵ (۲۷.۱۴) ۷۲.۶۴
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۱.۳ ۲.۴ ۱۱,۱۱۶.۵۵ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۳.۵۶ ۴.۲۳ ۳.۴۷E+۰۷ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۶۸ ۴.۴۸ ۵.۳۹E+۰۷ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰ ۰ ۱.۵۸ ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۲.۹۱ ۳.۸ ۳.۴۸E+۰۶ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۱۳ ۳.۱ ۲۲۲,۵۵۷.۲۱ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱.۹۹ ۲.۸۴ ۱۳۰,۶۶۱.۴ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۲.۹۸ ۳.۷ ۴.۵۱E+۰۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۳.۰۷ ۳.۷ ۶.۱۸E+۰۶ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۲.۱۹ ۲.۱۸ ۲۷۴,۲۲۶.۰۳ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۰۴ ۲.۴۲ ۱۶۱,۱۵۵.۵۳ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱.۹۵ ۲.۷۵ ۱۱۴,۸۱۱.۶ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۲.۳۴ ۳.۱۶ ۴۶۴,۲۶۴.۲۹ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷