صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۹۴ ۰
۱۶۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱.۳۱ ۱.۵۴ ۱۱,۳۵۰.۵۳ ۲۶,۲۰۰.۴
۱۶۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۰.۷۱ ۰.۵۶ ۱,۲۰۹.۹۱ ۶۷۶.۵۳
۱۶۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۰.۵ ۰.۳۱ ۵۱۳.۳۷ ۲۱۴.۳۶
۱۶۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱.۳۲ ۱.۴۱ ۱۱,۸۵۵.۶۷ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۱۶۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۳.۲۳ ۰
۱۶۸ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۱.۰۹ ۱.۲۸ ۵,۰۵۷.۹۲ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۱۶۹ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۰.۹) (۰.۹۳) (۹۶.۲۸) (۹۶.۶۶)
۱۷۰ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ (۰.۷۲) (۰.۲۲) (۹۲.۷۴) (۵۴.۵۷)
۱۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۴۸.۴۲ ۹۱.۷۹
۱۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۲۶ ۲.۶۳ ۳۴۹,۳۱۰.۵۲ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۱۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۹۱) ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ ۱.۶۲ ۰
۱۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۰۷ ۰.۸۹ ۴,۸۵۰.۷۵ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۴۳ ۰.۹۹ ۱۷,۷۸۴.۴۱ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۶۴ ۴.۳۶ ۴.۶۴E+۰۷ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۲۹ ۴.۴ ۱.۳۷E+۰۷ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۵۴ ۱.۷ ۲۶,۶۴۹.۰۵ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۸) ۰