صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۰ ۰ (۰.۷۷) ۰
۱۴۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۰ ۰ (۰.۴۷) ۰
۱۴۳ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۰.۳۶ ۰.۰۷ ۲۶۸.۶۳ ۲۷.۳۶
۱۴۴ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۲.۱۸ ۲.۱۲ ۲۶۴,۵۵۰.۴ ۲۱۳,۱۹۲.۴۹
۱۴۵ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ ۱.۰۶ ۰.۸۷ ۴,۶۵۷.۰۱ ۲,۲۷۶.۶۶
۱۴۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۰.۰۷ (۰.۱۹) ۲۷.۶۸ (۵۰.۴۲)
۱۴۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ (۰.۳۶) (۰.۸۶) (۷۳.۰۶) (۹۵.۸)
۱۴۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰
۱۴۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ (۰.۰۲) ۰ (۵.۴۷) ۰
۱۵۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ۰.۷۵ ۰.۶۸ ۱,۴۲۹.۴۶ ۱,۰۷۶.۸۴
۱۵۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۰.۸۶ ۰.۳۸ ۲,۱۳۷.۲۸ ۲۹۶.۶۴
۱۵۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ ۰.۵۶ ۰.۴۳ ۶۸۰.۲۱ ۳۷۸.۷۴
۱۵۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۰.۴۸ ۰.۳۸ ۴۷۳.۵۸ ۳۰۶.۴۶
۱۵۴ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۲.۲۲ ۱.۷۱ ۳۰۰,۲۳۲.۳۲ ۴۷,۷۶۹.۵۲
۱۵۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ ۰ ۰ (۰.۹) ۰
۱۵۶ ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ ۰ ۰ (۰.۸۳) ۰
۱۵۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۲.۰۹ ۲.۲ ۱۹۰,۷۶۹.۵ ۲۸۳,۲۳۶.۰۶
۱۵۸ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ۰.۹۱ ۱.۵۶ ۲,۶۶۰.۰۵ ۲۸,۵۵۶.۰۲
۱۵۹ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۰.۵۹ ۰.۲۹ ۷۶۸.۶۴ ۱۸۹.۱۱
۱۶۰ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۰.۲۲ ۰.۲۸ ۱۲۱.۴ ۱۷۶.۱۵