صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۷۹) (۰.۹۸) (۹۴.۴۸) (۹۷.۲۹)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۱.۰۹ ۰.۸۶ ۵,۱۶۲.۴۶ ۲,۱۷۲.۴۸
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۲.۲۵ ۲.۳۳ ۳۳۷,۶۳۵.۷۵ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰.۹۷ ۰.۶۳ ۳,۲۴۶.۳۴ ۹۰۲.۸
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۲۴) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۳۷ ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۰۵ ۲.۶۷ ۱۶۳,۰۹۹.۱۶ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰.۰۲ ۰ ۶.۰۲ ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۴۷) (۱.۶۴) (۹۹.۵۶) (۹۹.۷۶)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۱۸) ۰.۳۹ (۴۸.۰۶) ۳۱۷.۳۹
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱.۲۶ ۱.۵۶ ۹,۴۸۹.۱ ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۰۶ ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۴.۱۵ ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۰.۸۸ ۱.۲۹ ۲,۳۶۸.۴۶ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۶۷ ۰.۳ ۱,۰۴۴.۰۹ ۱۹۸.۶۶
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۲.۱۳ ۲.۴۹ ۲۱۷,۱۰۰.۷۹ ۷۹۳,۲۰۷.۵۸
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۰.۰۷ ۰.۴۸ ۲۷.۶۴ ۴۶۷.۵۷
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۳۳) (۰.۲۲) (۷۰.۰۳) (۵۵.۸)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۰ ۰ (۰.۰۹) ۰