صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۸۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۵۵) ۰
۱۸۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ (۱.۱۷) (۱.۴) (۹۸.۶۲) (۹۹.۴۲)
۱۸۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۱.۹۸) (۱.۹۱) (۹۹.۹۳) (۹۹.۹۱)
۱۸۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ ۰.۳ ۰
۱۸۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۵۷) (۰.۴۱) (۸۷.۵) (۷۷.۹۶)
۱۸۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ (۳.۶) (۴.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۸۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۱۸۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰.۰۲ ۰ ۹.۱۷ ۰
۱۸۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۲.۱۱ ۱.۸۸ ۲۰۴,۲۸۶.۴۷ ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۹۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۱۷۸.۴۸ ۳۱۴.۱۱
۱۹۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱.۲۲ ۱.۵۷ ۸,۳۹۷.۰۶ ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۹۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰.۸۵ ۰.۵۷ ۲,۰۸۰.۱ ۶۹۷.۸۷
۱۹۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱.۴۱ ۱.۸۱ ۱۶,۴۵۱.۸۴ ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۹۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۰.۷۱) ۰
۱۹۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۴ ۰
۱۹۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ (۰.۲۳) (۰.۳۲) (۵۶.۷۳) (۶۹.۳۳)
۱۹۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰.۶۵ ۰.۸۱ ۹۷۶.۳۲ ۱,۷۶۷.۹۸
۱۹۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰.۵۸ ۰.۷۴ ۷۳۴.۹۸ ۱,۳۸۱.۶۹
۱۹۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰.۷۷ ۰.۷۷ ۱,۵۳۰.۷۵ ۱,۵۴۱.۶۸
۲۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۱.۱۱ ۱.۰۵ ۵,۵۰۷.۲۲ ۴,۴۰۶.۷۳