صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۱۰۲ ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۱۰۳ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۰۴ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ ۱.۴۳ ۱.۲۹ ۱۷,۹۵۸.۸۷ ۱۰,۷۰۵.۲۷
۱۰۵ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ (۰.۶۱) (۰.۲۶) (۸۹.۱۶) (۶۰.۹۹)
۱۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ ۰ ۰ (۰.۰۵) ۰
۱۰۷ ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ ۰.۰۲ ۰ ۷.۳۴ ۰
۱۰۸ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ ۲.۱۳ ۲.۱۲ ۲۲۱,۲۵۶.۹۵ ۲۱۱,۱۹۵.۸۷
۱۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ ۱.۸۴ ۱.۴۴ ۷۷,۶۲۸.۹۱ ۱۸,۲۳۵.۵۸
۱۱۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ ۱.۱۸ ۱.۰۸ ۷,۲۱۸.۷۲ ۴,۹۷۹.۰۱
۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ ۰.۴۳ ۰.۷۲ ۳۸۰.۶۵ ۱,۲۵۸.۹۳
۱۱۲ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ (۰.۷۳) ۰.۱۲ (۹۳.۰۹) ۵۶.۳۲
۱۱۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱۴ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ ۰ ۰ ۰.۴۴ ۰
۱۱۵ ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ ۲.۰۷ ۲.۲۱ ۱۷۸,۵۲۰.۷۳ ۲۹۱,۰۴۴.۴۷
۱۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ ۰.۹۸ ۱.۳۱ ۳,۴۳۳.۴۱ ۱۱,۳۵۲.۰۵
۱۱۷ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ (۰.۸) (۰.۱۷) (۹۴.۷۴) (۴۶.۸۲)
۱۱۸ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ ۰.۲۲ ۰.۶۵ ۱۲۲.۶۶ ۹۵۳.۳۱
۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۲.۲۴ ۲.۶۶ ۳۲۳,۵۳۷.۶۳ ۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸
۱۲۰ ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ ۰ ۰ ۰.۱۷ ۰