صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۶۸۱ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ (۰.۰۳) ۰.۱۴ (۱۱.۷۶) ۶۶.۰۳
۳۶۸۲ ۱۳۹۰/۰۹/۲۷ (۰.۰۲) ۰.۳۱ (۵.۸۹) ۲۰۷.۹۴
۳۶۸۳ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ (۰.۴۵) (۰.۲۵) (۸۰.۹۹) (۶۰.۴۴)
۳۶۸۴ ۱۳۹۰/۰۹/۲۵ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۳۶۸۵ ۱۳۹۰/۰۹/۲۴ ۰ ۰ (۱.۴۲) ۰
۳۶۸۶ ۱۳۹۰/۰۹/۲۳ (۰.۱) (۰.۱۱) (۳۱.۱۴) (۳۳.۴)
۳۶۸۷ ۱۳۹۰/۰۹/۲۲ ۰.۱۶ ۰.۲۶ ۷۷.۶۵ ۱۵۵.۵۵
۳۶۸۸ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱ (۰.۰۱) ۰.۰۴ (۴.۰۷) ۱۳.۶۴
۳۶۸۹ ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ (۰.۳۸) (۰.۵۷) (۷۴.۹۹) (۸۷.۸)
۳۶۹۰ ۱۳۹۰/۰۹/۱۹ (۰.۰۵) ۰.۱ (۱۵.۸۵) ۴۶.۰۴
۳۶۹۱ ۱۳۹۰/۰۹/۱۸ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۳۶۹۲ ۱۳۹۰/۰۹/۱۷ ۰ ۰ (۱.۴۹) ۰
۳۶۹۳ ۱۳۹۰/۰۹/۱۶ ۰.۷۴ ۱.۲۶ ۱,۳۶۶.۱ ۹,۳۸۷.۳۸
۳۶۹۴ ۱۳۹۰/۰۹/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۸) ۰
۳۶۹۵ ۱۳۹۰/۰۹/۱۴ ۰ ۰ (۱.۶۲) ۰
۳۶۹۶ ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ ۰.۵۷ ۱ ۶۸۸.۷۷ ۳,۶۲۹.۶۳
۳۶۹۷ ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۴۲ ۵۷.۱۳ ۳۵۶.۳۸
۳۶۹۸ ۱۳۹۰/۰۹/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۳۶۹۹ ۱۳۹۰/۰۹/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۱) ۰
۳۷۰۰ ۱۳۹۰/۰۹/۰۹ (۰.۳۳) (۰.۳) (۷۰.۵۵) (۶۶.۸۲)