صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۷۴۱ ۱۳۹۱/۰۲/۲۸ ۰ ۰ (۰.۵۱) ۰
۳۷۴۲ ۱۳۹۱/۰۲/۲۷ (۰.۱۲) (۰.۰۹) (۳۵.۱۸) (۲۸.۶۹)
۳۷۴۳ ۱۳۹۱/۰۲/۲۶ (۰.۰۳) (۰.۱۴) (۸.۹۹) (۴۰.۴۴)
۳۷۴۴ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵ ۰.۷ ۰.۲۱ ۱,۱۸۹.۷۶ ۱۱۸.۶۶
۳۷۴۵ ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ (۰.۲۶) (۰.۳۲) (۶۰.۹۳) (۶۹.۰۵)
۳۷۴۶ ۱۳۹۱/۰۲/۲۳ (۰.۹۹) (۰.۴۸) (۹۷.۳۴) (۸۲.۵۲)
۳۷۴۷ ۱۳۹۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۳۷۴۸ ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۳۷۴۹ ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ (۰.۱۴) ۰.۰۱ (۳۸.۹۶) ۱.۹۲
۳۷۵۰ ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ (۰.۱۱) (۰.۰۶) (۳۲.۴۷) (۱۹.۳۱)
۳۷۵۱ ۱۳۹۱/۰۲/۱۸ (۰.۱۶) (۰.۱۷) (۴۳.۳۶) (۴۶.۳۴)
۳۷۵۲ ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ ۰.۱۵ (۰.۰۱) ۷۱.۴۳ (۴.۶۳)
۳۷۵۳ ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ (۰.۹۵) (۰.۱۱) (۹۶.۹۲) (۳۲.۵۷)
۳۷۵۴ ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۳۷۵۵ ۱۳۹۱/۰۲/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۳۷۵۶ ۱۳۹۱/۰۲/۱۳ (۰.۳) (۰.۰۲) (۶۶.۵۱) (۶.۵۴)
۳۷۵۷ ۱۳۹۱/۰۲/۱۲ (۰.۲۱) ۰.۰۴ (۵۳.۷۸) ۱۴.۱۹
۳۷۵۸ ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ۰.۱۱ ۰.۰۲ ۵۰.۴۵ ۸.۷۶
۳۷۵۹ ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ (۰.۶۴) (۰.۲۱) (۹۰.۵۱) (۵۳.۳۱)