صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۰۱ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ ۱.۵۲ ۱.۱۷ ۲۴,۸۵۶.۹۹ ۶,۷۶۳.۱
۳۸۰۲ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ ۱.۱۵ ۰.۴۹ ۶,۵۱۱.۴۶ ۵۰۲.۶۲
۳۸۰۳ ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۳) ۰
۳۸۰۴ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۳۸۰۵ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ ۱.۴۷ ۰.۸۶ ۲۰,۵۶۳.۵۴ ۲,۱۴۲.۳
۳۸۰۶ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۱۴) (۴.۴۳) (۳۹.۴)
۳۸۰۷ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ (۱.۲۷) (۰.۷۵) (۹۹.۰۶) (۹۳.۵۹)
۳۸۰۸ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ ۰.۵۱ ۰.۱۳ ۵۳۶.۱ ۶۱.۶۱
۳۸۰۹ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ ۰.۳۲ ۰.۲۳ ۲۲۴.۲۱ ۱۲۷.۹۴
۳۸۱۰ ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۳۸۱۱ ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۳) ۰
۳۸۱۲ ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ ۰.۵۳ ۰.۳۶ ۵۹۵.۶۱ ۲۷۷.۶۴
۳۸۱۳ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ (۰.۰۵) (۰.۰۵) (۱۵.۳۲) (۱۶.۱۳)
۳۸۱۴ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ (۰.۳۹) (۰.۳۸) (۷۵.۷۷) (۷۵.۵۲)
۳۸۱۵ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۶۸.۲۲ ۱۱۲.۳۹
۳۸۱۶ ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ ۰.۲۶ ۰.۰۴ ۱۵۳.۵۷ ۱۷.۱۵
۳۸۱۷ ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۳۸۱۸ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۳۸۱۹ ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ ۰.۵۱ ۰.۴۴ ۵۴۴.۵۲ ۳۸۹.۶۱