صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۸۶۱ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ ۰.۳۸ ۰.۴۶ ۲۹۹.۷۴ ۴۳۵.۵۷
۳۸۶۲ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ (۰.۶۱) (۰.۸۱) (۸۹.۰۹) (۹۴.۹۲)
۳۸۶۳ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ ۰.۵۷ ۰.۵۸ ۷۰۱.۲۶ ۷۱۰.۷۹
۳۸۶۴ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ ۰.۱۷ ۱.۲۴ ۸۸.۴ ۸,۸۲۶.۷۹
۳۸۶۵ ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۰۷) ۰
۳۸۶۶ ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۳۸۶۷ ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۳۸۶۸ ۱۳۹۰/۱۰/۲۱ ۰.۹ ۰.۹۲ ۲,۵۶۶.۸۳ ۲,۷۶۹.۹۵
۳۸۶۹ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ ۰.۳۱ ۰.۵ ۲۰۸.۱۳ ۵۱۱.۱۲
۳۸۷۰ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ ۰.۸۶ ۰.۹۲ ۲,۱۹۰.۳۶ ۲,۶۹۴
۳۸۷۱ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ (۰.۲۲) (۰.۱۳) (۵۴.۶۷) (۳۸.۳۹)
۳۸۷۲ ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ ۰.۱۶ ۰.۲ ۷۶.۱۴ ۱۰۴.۷
۳۸۷۳ ۱۳۹۰/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۳۸۷۴ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۹) ۰
۳۸۷۵ ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ ۰.۸۱ ۱.۳۶ ۱,۸۱۴.۸۳ ۱۳,۵۰۴.۴۹
۳۸۷۶ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ ۰.۶۵ ۰.۷۵ ۹۶۰.۶۴ ۱,۴۴۹.۱۳
۳۸۷۷ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ (۰.۰۳) (۰.۳۲) (۱۱.۳۸) (۶۸.۵۵)
۳۸۷۸ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ (۰.۳) (۰.۰۱) (۶۶.۶۱) (۳.۲۴)
۳۸۷۹ ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ۰.۴۶ ۰.۳۴ ۴۲۹.۱۲ ۲۴۳.۱۶