صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۳۹۲۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۳۹۲۲ ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ ۰.۰۲ (۳.۸۲) ۷.۶۵ (۱۰۰)
۳۹۲۳ ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ ۰.۲۲ ۰.۳۴ ۱۲۵.۰۵ ۲۴۵.۵۶
۳۹۲۴ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ ۰.۶۷ ۳.۶۱ ۱,۰۲۷.۹۵ ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶
۳۹۲۵ ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) (۲.۸۳) (۲.۶۶) (۱۰۰)
۳۹۲۶ ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ (۰.۰۹) (۰.۰۶) (۲۷.۰۴) (۱۹.۰۴)
۳۹۲۷ ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ (۰.۴۶) ۲.۹۷ (۸۱.۵۴) ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹
۳۹۲۸ ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ ۰ ۰ (۰.۸۹) ۰
۳۹۲۹ ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ ۰ (۲.۹۱) (۰.۹۲) (۱۰۰)
۳۹۳۰ ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ ۰.۷ ۰.۵۹ ۱,۱۹۱.۸۹ ۷۴۴.۵۸
۳۹۳۱ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ ۰.۲۸ ۰.۱۲ ۱۷۷.۱۸ ۵۷.۴۸
۳۹۳۲ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴ (۰.۱۴) (۰.۱۳) (۴۰.۳۲) (۳۸.۵۹)
۳۹۳۳ ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۰.۳۵ ۰.۳۸ ۲۵۵.۶۲ ۳۰۳.۹۷
۳۹۳۴ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ ۰.۴۴ (۰.۰۴) ۴۰۳.۶۷ (۱۴.۹۶)
۳۹۳۵ ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ ۰ ۰ (۰.۷۹) ۰
۳۹۳۶ ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ ۰ ۰.۵۳ (۰.۸۳) ۵۹۳.۱۵
۳۹۳۷ ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ ۱.۳۶ ۱.۱۳ ۱۳,۷۲۵ ۶,۰۴۵.۷۹
۳۹۳۸ ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ (۱.۲۳) (۱.۵) (۹۸.۹۲) (۹۹.۶)
۳۹۳۹ ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ (۰.۸۸) ۰.۱۹ (۹۶.۰۲) ۹۹.۴۹